Micha hongert naar gerechtigheid

Micha Nederland komt op voor gerechtigheid. De organisatie verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. In het diaconaat van de kerk horen barmhartigheid en gerechtigheid bij elkaar. Micha biedt diakenen inspirerende en concrete tools om met deze thema’s aan de slag te gaan. Daarom is het Diaconaal Steunpunt deelnemer van Micha Nederland.

Micha cursus

De Micha Cursus leert je groeien in jouw betrokkenheid op mensen dichtbij en veraf. En op de schepping met haar vele rijkdommen. Een verrassend en prikkelend cursuspakket voor jullie kring óf de hele gemeente. De Micha Cursus is een serie van zeven bijeenkomsten waarin je ontdekt hoe waardevol het is te groeien in jouw betrokkenheid op mensen dichtbij en veraf. Het is een prachtig  middel voor diaconieën om gemeenteleden te stimuleren tot een diaconale en duurzame levenshouding. Door mee te doen leer je hoe je praktisch ‘Goed en recht’ kunt doen in je eigen leven.

Micha Nederland

Micha zondag

Wereldwijd staan op de jaarlijkse Micha-zondag duizenden kerken stil bij sociale en ecologische gerechtigheid. Vanuit Micha wordt daarvoor een kerkenpakket samengesteld. Het Micha Zondag pakket bestaat uit preekschetsen, liederen, gebeden, kinder- en tienerprogramma’s. Het pakket is overigens zo opgezet dat het ook op een willekeurige andere zondag in het jaar kan worden gebruikt.

De knop om

Met ‘De knop om’ vroeg Micha het afgelopen jaar aandacht voor klimaatverandering en zorg voor de schepping. Psalm 24 bepaalt ons bij het feit dat God onze Schepper is en de aarde in Zijn hand houdt. Enerzijds maakt dat ons als rentmeesters verantwoordelijk voor hoe we met Gods schepping omgaan. Anderzijds hoeven we de aarde niet te redden, alles is immers in Gods hand. Micha moedigt christenen aan vanuit dit besef te leven en te zorgen voor de aarde.

Overige Micha smaken

Kennis maken met Micha
Micha Young
Micha Cursus
Micha Geld

Het is niet onze taak simpelweg de wonden te verbinden van hen die onder de wielen van onrecht terecht komen, maar juist om een spaak te drijven in het wiel zélf

Dietrich BonhoefferTheoloog en verzetsheld

Is God ‘fair-trade’?

Hoe ga jij om met deze ongelijkheid in de wereld? In deze Denkstof video legt Rikko Voorberg uit hoe God aankijkt tegen ongelijkheid en slavernij. Een filmpje dat tot nadenken stemt en dat ook goed aansluit bij de Micha cursus.

Er is nog steeds veel slavernij. Miljoenen mensen zijn letterlijk eigendom van hun bazen. Een voorbeeld zijn kindsoldaten in Colombia of kinderen die als slaaf werken op de Cacaoplantages in Ivoorkust. En nog veel meer mensen zijn zo afhankelijk van hun werkgevers, dat ze ook niet vrij zijn. Neem bijvoorbeeld de kostwinner van een gezin die slecht betaalt en behandelt wordt maar geen uitzicht heeft op een andere baan. Maar wat als blijkt dat producten die jij koopt, door hen gemaakt zijn? Is er een manier om slavernij te bestrijden? En wat heeft Jezus daarmee te maken?

 

Veel van onze rijkdom is beschikbaar omdat arme mensen daar keihard voor werken.

Verder bespreken

Gebruik de kant en klare PDF’s met een avondvullend programma voor op een jeugdgroep, vereniging of catechese. Je vindt hierin ook de uitgeschreven tekst van de video. Voor de gespreksleider is een aparte PDF beschikbaar.

Gebruikte bijbelteksten

  • Leef vrij – Deuteronomium 5:12-15; 8:12-18
  • ‘Sabbat voor jou’ – Marcus 2:27-28
  • ‘Jezus bevrijdt’ – Lucas 4:16-21; Hebreeën 2:14-15
  • Mensen maken God tot slaaf – Matteüs 21:33-45
  • ‘Bespaar me je liederen’ – Amos 5:21-24
  • ‘God hoort slaven’ – Jakobus 5:1-6

Bron: EO denkstof 

DIVE: programma over het doen van recht voor kerken
IJM wil samen met kerken optrekken om gehoor te geven aan de Bijbelse oproep om recht te doen. Met hun DIVE-programma bieden zij kerken een handvat om in het thema van bijbelse gerechtigheid te duiken.