Wereldwijd lijden talloze mensen lichamelijk en geestelijk door onrecht, oorlogsgeweld, uitbuiting en armoede of ondergaan de gevolgen van klimaatverandering en milieuvervuiling. Recht doen is onlosmakelijk verbonden met de komst van het Koninkrijk van God, Gods nieuwe wereld. Wij ervaren een appel de schepping en de wereld niet op zijn beloop te laten, maar daarin te handelen ter vervulling van een hogere opdracht. Meehelpen stem te geven aan armen en stemlozen, te strijden tegen uitbuiting en onrecht, op te komen voor zwakken en het zwakke, en het goede doen voor de schepping. Op allerlei manieren zijn kerken betrokken bij het bestrijden van armoede en onrecht en het verspreiden van het Evangelie in woord en daad. Met het oog op een zorgzame, rechtvaardige en duurzame samenleving.

Onderwerpen

Armoede

Asielzoekers in Nederland

Vluchtelingen

Zorg voor gevangenen

Moderne slavernij

Noodhulp

Recht doen met Micha