De ontwikkelingen in de samenleving zijn groot en de uitdagingen die dat met zich mee brengt, kun je niet in je eentje oppakken. Meer mensen dreigen tussen wal en schip te vallen nu de overheid zich terugtrekt. Lokale samenwerking op het diaconale terrein wordt daarom steeds belangrijker. Ook omdat steeds meer van zorg en dienstverlening wordt gedecentraliseerd naar de burgerlijke gemeente. Ook diaconieen werken graag samen in een diaconaal platform.

Diaconaal platform

Kerken zien om naar de naaste in nood in de kerk maar ook daarbuiten. Ze helpen waar geen helper is. Steeds meer diaconale initiatieven en projecten voor diverse doelgroepen zijn het gevolg. Maar soms is er daarbij helemaal geen contact tussen de verschillende kerken en hulporganisaties in dezelfde plaats. Er is eerder sprake van langs elkaar heen werken. Een diaconaal platform (DP) kan daarvoor uitkomst bieden.

Toolkit diaconale platformen

Samen met diverse partners heeft het Diaconaal Steunpunt een website en een toolkit ontwikkeld om beginnende en bestaande platformen te ondersteunen. Je vind de toolkit op www.diaconaleplatformen.nl. Ook vind je hier een overzicht van bestaande platformen.

Ken je een platform dat nog niet op het overzicht staat? Laat het ons weten, dan voegen we deze toe. Ook mooie voorbeelden van activiteiten rondom samen leren, samen doen en samen spreken zijn van harte welkom om andere platformen mee te inspireren. Mail ze naar info@alpha.diaconaalsteunpunt.nl.

Brochure

Over die samenwerking met het oog op de eigen lokale omgeving gaat het in de nieuwe brochure Samen sta je sterk. In het tweede deel van de brochure gaat het specifiek over het diaconaal platform.

Download de brochure Samen sta je sterker!

Toegevoegde waarde

Het bundelen van visie, kennis, ervaring, kracht, energie, expertise, tijd en geld kan het diaconale werk in je eigen plaats ten goede komen. Je kunt als platform als één loket fungeren voor burgerlijke overheid en voor vrijwilligersorganisaties. Bovendien krijgen de kerken door samen te werken ook een duidelijk(er) gezicht naar buiten toe.

De werkwijze en werkzaamheden zijn soms heel verschillend, maar de samenwerking tussen diaconieën wordt als erg zinvol ervaren. En er is één doel dat alle platforms delen: “Helpen waar geen helper is”.

120

Actieve diaconale platforms op dit moment

[product id=”” sku=”samenstajesterk”]

Helpen waar geen helper is

Rollen

Het DP kan verschillende rollen vervullen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Gesprekspartner richting overheid.
 • Signaleerfunctie, via DP bij overheid onder aandacht brengen.
 • Samenwerking en afstemming tussen diaconieën bevorderen.
 • Hulp bieden voor alle burgers via centrale intake / loketfunctie.
 • Bijhouden van een vrijwilligersbestand.
 • Instellen van werkgroepen, vaak rond WMO en schuldhulp.
 • Diakenen informeren en versterken.
Werkzaamheden

Hieronder vind je een opsomming van mogelijke werkzaamheden die in een DP vorm zouden kunnen krijgen. Deze lijst is niet uitputtend:

 • Samenwerken met plaatselijke instanties waar hulpvragen binnenkomen. Er wordt dan een vrijwilliger uit kerk gezocht.
 • Afvaardiging in WMO raad.
 • Hulp bij thuisadministratie.
 • Spreekuur in een eigen pand of bijv. in het wijkcentrum.
 • Financiële hulp in situaties waar geen overheidspotje voor is (Noodfonds).
 • Voedsel- en kledingbank.
 • Eetcafé.
 • Vrijwilligers voor Schuldhulpmaatje.
 • Praktische hulp.
 • Bij overheid luis in de pels zijn.
 • Werkzoekenden helpen / sollicitatietrainingen.
 • Dagbesteding of huiswerkbegeleiding.
Tips ’n tricks
 • Laat het werk Pro Deo zijn.
 • Voorkom belangenverstrengeling.
 • Let op dat alles niet op één persoon drijft.
 • Als je een DP start, heb dan een duidelijk doel voor ogen.
 • Denk niet gelijk te groot.
 • Al doen eerst maar 2 kerken mee: start gewoon!
 • Start alleen projecten die door een diaconie enthousiast gedragen worden.
 • Iedere kerk houdt vrijheid al of niet aan projecten mee te doen.
 • Activiteiten goed onderling afstemmen.
 • Taak DP is kerk zichtbaar maken in samenleving.
 • Kerk is niet instantie die ‘blik vrijwilligers’ uitleent aan andere vrijwilligerscentrales.
 • Activiteiten DP zijn geen evangelisatie (maar horen wel bij de missie van de kerk).
 • Wees een makelaar, breng mensen bij elkaar.
 • Sluit aan bij lokale thema’s.
 • Gebed als drager!.
Voorbeelden

Bekijk eens de websites van een aantal diaconaal platforms in het land. Daar vind je een keur aan relevante informatie. Hieronder een greep uit het aanbod:

Bovenstaande overzicht is verre van compleet, maar het geeft een indruk van de mogelijkheden. Deel gerust je eigen ervaringen in het forum.

Interkerkelijk Diaconaal Overleg  Lelystad

Hieronder vind je een voorbeeld uit de praktijk.