Een participatiesamenleving is een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Daarbij speelt de (landelijke) overheid geen of slechts een faciliterende rol. Ook voor kerken is de participatiesamenleving van belang. De volgende onderwerpen zijn daarbij van belang.

Onderwerpen

Over de WMO

Diaconaal platform

Eenzaamheid

Mantelzorg

Werkloosheid

Ziekte en ouderdom