In het Engels kennen ze de mooie uitdrukking ‘ the heart of the matter ’. Daarmee doelen de Engelsen op de kern van de zaak. Diaconaat is zo’n kernzaak. Heeft Gods genade jou zo veranderd dat je God en de ander liefhebt zoals jezelf? Zet zijn genade jou aan tot dienen, delen en doen?

Dienen

Ons woord diaconie komt van een grieks woord diaconia dat dienen betekent.  Jezus omschrijft zijn eigen werk met dit woord. Hij zei over zichzelfdat Hijniet was gekomen om gediend te worden maar om ons te dienen. Ongelofelijk!! En Hij vraagt nu van ons dat we Zijn voorbeeld volgen. Als zijn volgelingen horen wij hierbekend om te staan. En in een tijd waarin het vooral draaitom jouw eigen ontwikkeling, jouw genot, jouw plezier, is dat een hele grote uitdaging. Dienen! Dat gaat om de minste willen zijn… 

Delen

Het tweede woord is Delen. Het evangelie vertelt dat Jezus al zijn rijkdom opgaf voor ons. En dat gaf Hij allemaal op voor jou en mij! Diezelfde Jezus zei tegen ons dat het rijker is om te geven dan om te ontvangen. Zijn evangelie en voorbeeld maakt van ons gulle, delende mensen. Kijk maar naar de gemeente in Handelingen.
Dat delen gaat dan over je geld, over je tijd, je energie, je aandacht. God vraagt van ons om onze naaste lief te hebben als onszelf… Dat betekent dat we net zo voor anderen zorgen als voor onszelf. Dus met dezelfde toewijding, inzet, energie en blijdschap. Delen dus… Hoe gul ben jij?

Doen

Doen is het derde woord. Diaconaat is een prachtige manier om handen en voeten te geven aan je geloof. Dat kan op allerlei manieren, dus stroop je mouwen maar op.

  • Je kunt een maatje van iemand zijn.
  • helpen als vrijwilliger bij het werk van de voedselbank.
  • meedoen met een Present-klus
  • meedoen met Nacht zonder dak
  • enzovoort, enzovoort….

Maar het kan ook in minder georganiseerde manieren:

  • Door om te zien naar mensen in je eigen buurt.
  • Contact te houden met gemeenteleden die minder vaak in de kerk zijn
  • In je familie, op school, op je werk, in je vriendenkring.