Kerk voor de buurt

Voor de kerk staat het gebod ‘heb je naaste lief als jezelf’ centraal. Dat betekent dat we met dezelfde toewijding, gevoeligheid, urgentie en inzet van middelen proberen te voorzien in de noden van de ander, als dat we voor onszelf zouden doen. Je naaste liefhebben doe je door te kijken wat hij nodig heeft en te proberen daarin te voorzien. Wanneer je weet welke vragen, nood of behoeften mensen in je omgeving hebben, kun je op zoek naar manieren om hen te helpen. Dat is je naaste liefhebben, niet alleen met woorden, maar ook met de daad.

Dien de stad betekent dat je buren, ook als die geen christen zijn, blij zijn dat je er bent… Als zij niet vinden dat je ze helpt, dan help je ze niet! 

Waarom een buurtonderzoek?

 1. Om te ontdekken wat er echt speelt achter de voordeuren in de buurt.
  Je kent het programma: Over de streep wel. De centrale vraag in dat programma is: ‘wat weten we nu eigenlijk echt van elkaar?!’. De meeste mensen denken dat ze de problemen in de buurt wel kennen. Dat blijkt in de praktijk vaak tegen te vallen. We leven vaak toch enigszins geïsoleerd van mensen in nood en we weten daardoor niet echt wat er achter de voordeur aan nood is.
 2. Om relevant te kunnen zijn
  Hulp is afhankelijk van de context. In PC hoofdstraat is andere hulp nodig dan in de Bijlmer. Maar dan moet je de context dus wel hebben onderzocht.
 3. Wie zijn dat, mensen in nood?
  Het woord ‘nood’ is een te algemene term. Ziek is ook onvoldoende voor dokter om te helpen. Er is een diagnose nodig. Buurtonderzoek helpt om meer inzicht te krijgen in de concrete specifieke groepen mensen in nood.
 4. Om proactief te kunnen zijn
  Je helpt niet niet alleen mensen die er om vragen (sommige zijn daar erg bedreven in), maar juist ook die mensen die er niet om (durven) vragen
 5. Het werkt stimulerend: Inzicht in concrete nood werkt  meer stimulerend dan algemene nood om in actie te komen.
 6. Het levert (nieuwe) contacten op:  je wordt meer buren van elkaar – je leert mensen kennen – is de kracht van de kerk niet juist persoonlijke aandacht/betrokkenheid?!

De stappen

Meer lezen

Wil je meer weten over diaconaat in je buurt, dan zijn de volgende boeken van harte aan te bevelen:

 • Tim Keller, Ministries of Mercy. The call of the Jericho road (1997)
 • Rene van Loon, Kerk voor de buurt (2010)
 • Diverse auteurs, Handboek voor diakenen (2014)