Gaven om te dienen

Het is opvallend dat we in het N T  nergens de oproep tegenkomen om eerst ons eigen gaven op te sporen,  voordat we kunnen gaan dienen. We worden telkens tot dienen geroepen. Begin maar met dienen en het zou maar zo kunnen dat je al dienende je gaven ontdekt. Het behoort tot de taak van de diakenen dat ze toezien op en leiding geven aan  het functioneren van de gemeente als lichaam van Christus. Zij zijn ‘gemeenschapsbevorderaars’. Diakenen kunnen gemeenteleden helpen hun plaats in het lichaam van Christus te bepalen. Welke gaven zijn beschikbaar en waar zijn ze inzetbaar?

Wycliff gaventest

Wycliffe bijbelvertalers hebben een zeer goede en uitgebreide digitale gaventest gemaakt. Je kunt kiezen uit 20, 40, 60, 80 of 100 vragen. Als je deze vragen gemaakt hebt, rollen de score over de gaven met een cijfer van 0 tot en met 20 (of anders, ligt aan de hoeveelheid vragen die je maak!) eruit.

Ook relevant

hier komen binnenkort meer gaventesten beschikbaar.

Belangrijke diaconale gaven

Dienen

Mensen die gave van dienen hebben, zijn een geweldige zegen voor de Kerk. Zij zijn degenen die het werk van de Kerk mogelijk maken. Wanneer ze merken dat iets nodig is, gaan ze aan de slag en doen het zonder dat erom gevraagd wordt. En ze vinden het niet erg om gevraagd te worden. Hun vreugde in het leven is het dienen van de Heer, Zijn mensen en de wereld. En hoewel andere mensen misschien de eer krijgen, zijn het de dienaren die de grootste zijn in het hemelse Koninkrijk.

Barmhartigheid

Iemand met de gave van barmhartigheid geeft om mensen die lijden. Deze gave uit zich in medelijden en zorg voor medemensen die lichamelijk, emotionele, geestelijke, of mentale pijn lijden. In plaats van bekritiseren of veroordelen neigen deze mensen naar begrip en vergeving. Zij proberen echt in de huid van andere mensen te kruipen. Daarom komen mensen met diepe innerlijke problemen dikwijls naar hen toe.

Geven

Iemand met de gave van geven verlangt ernaar anderen te zegenen met de dingen die hij of zij heeft. Gevers worden met medelijden bewogen wanneer zij de nood van mensen zien. Zij geven gul van hun tijd, energie, geld en bezittingen om anderen tot zegen te zijn. En zij zullen anderen dikwijls aanmoedigen om ook te gaan geven. Voor hen is geven vreugde en geen pijn. Zij werken hard en vragen geen beloning. Voor Gods koninkrijk offeren zij alles op en nemen met minder genoegen om zo Zijn rijk uit te breiden.

Gastvrijheid

Mensen met de gave van gastvrijheid zijn een echte zegen voor zowel christenen als niet-christenen. Het is een gave die de liefde van God zelf weerspiegelt. Precies zoals God zegt: “Welkom in het hemeldse huis”, zo zegt de christen met de gave van gastvrijheid: “Welkom in mijn aardse huis.” God is zichtbaar in de gastvrijheid van christenen. Het is een gave van gevende mensen die altijd plaats kunnen maken voor nog een bezoeker en waar altijd nog een extra maaltijd klaargemaakt kan worden.

Helpen

Mensen met de gave van helpen zijn een geweldige zegening voor de Kerk in ons land en in het buitenland. Ze hebben een speciale bekwaamheid in het opmerken hoe mensen geholpen kunnen worden en daar doen zij wat mee. Helpers zijn de mensen in de Kerk die zorgen dat alles vlot en goed verloopt. Zonder de helper zouden leiders hun werk niet gedaan krijgen. Maar de helpers zijn er altijd en steken hun handen uit de mouwen zonder dat hen daarom gevraagd wordt. Zij zijn de helden van de Kerk, onopvallende helden zonder wie de wagen krakend tot stilstand zou komen.

Lees meer over andere gaven op www.kerken.com.

Meer dan gaven

Diaconaat gaat om meer dan het inzetten van je gaven. Het is zeker goed om de gaven die God aan je geeft te gebruiken. Tegelijkertijd gaat dienen ook ‘gewoon’ over de minste willen zijn. Over het doen van die klusjes die je liever niet doet. Waar je geen speciale gave voor nodig hebt. Jezus waste de voeten van zijn discipelen niet omdat Hij daar zo begaafd in was! Welke klussen doe jij, waar je geen speciale gave voor nodig hebt en waarvoor je van niemand echt waardering krijgt?