Op weg naar een toegeruste gemeente

Als diaken ben je steeds op zoek naar manieren om gemeenteleden diaconaal bewust en actief te maken. Of het nu via een gemeenteavond, een wijkavond of in het persoonlijke gesprek is, het doel is steeds weer om gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon.

Goed en recht doen

De Micha Cursus is een serie van zeven bijeenkomsten waarin je ontdekt hoe waardevol het is te groeien in jouw betrokkenheid op mensen dichtbij en veraf. Het is een prachtig  middel voor diaconieën om gemeenteleden te stimuleren tot een diaconale en duurzame levenshouding. Door mee te doen leer je hoe je praktisch ‘Goed en recht’ kunt doen in je eigen leven.

Wijk- of gemeenteavond

Een wijk- of gemeenteavond is één van de communicatiemogelijkheden tussen de diaconie en gemeente. Bijna elke gemeente kent wel zo’n bijeenkomst. Voor diakenen is dit een goede mogelijkheid om het diaconaat-van-de-gemeente en van de diakenen voor het voetlicht te brengen. Er is uiteraard samenhang met het ouderlingenwerk maar toch behoort het diaconaat een eigen accent en profiel te behouden.
Op zo’n gemeenteavond kunnen de diakenen ook aan de gemeente uitleggen waar ze prioriteit aan geven. Wat doet de diaconie wel en wat niet? Wat verwachten de diakenen van de gemeente en wat mag de gemeente van de diakenen verwachten?
Juist als je moet kiezen als diaken is nodig om dit goed naar de gemeente en naar de kerkenraad te communiceren. Anders ontstaan er overspannen verwachtingen bij de gemeente en frustraties bij de diaconie.

Hoe doe ik goed en recht?

Volg eens een Micha Cursus! De Michacursus is een goed middel voor diaconieën om gemeenteleden te stimuleren tot een diaconale en duurzame levenshouding.
Wat is goed en recht doen? Hoe doe ik dat thuis of in de kerk? Wat betekent gerechtigheid? Wat heb ik allemaal gekregen en wat kan ik daarvan weer uitdelen? Vragen die aan bod kunnen komen bij een Micha Cursus.
Met een vaste groep of nieuwe (soms interkerkelijke) club van mensen, is het mogelijk in zes avonden en een actiezaterdag een praktische cursus te volgen over gerechtigheid: de Micha Cursus.

Opzet van de cursus De Micha cursus biedt handvatten aan christenen die met hart en handen verbonden willen zijn met hun naaste, dichtbij en veraf, en met de schepping.
Tijdens zeven bijeenkomsten gaan deelnemers met elkaar in gesprek en ontdekken ze welke inzet voor hun naaste en de schepping er toe doet. Zowel voor deelnemers als begeleiders is er kant en klaar materiaal beschikbaar, waaronder diverse filmpjes.

De doelstelling is een gemeente die dienstbaar is. Daarmee is de Micha cursus een prima instrument in handen van de diaconie.

Diaconaat dat doe je zelf (DVD)

Samen met het diaconaal bureau van de CGK heeft het DS een DVD uitgebracht met de titel ‘diaconaat dat doe je zelf!’. Deze video is bedoeld om een gesprek over diaconaat op gang te brengen. De video is geschikt voor gemeenteleden van ca. 15 jaar en ouder.

De video kan gebruikt worden in bijvoorbeeld de volgende groepen:

  • gemeenteleden die bij dezelfde wijk horen (wijkavond);
  • de groep jeugd van boven de 15 (bijv. vereniging of catechisatiegroep);
  • een bijbelstudieclub;
  • een (kleine) gemeenteavond of bijeenkomst;
  • als introductie voor nieuwe diakenen (en ouderlingen);
  • een mannen- of vrouwenvereniging.

Doel

Het doel van deze DVD is:
1. Informeren over diaconaat en (samen) visie ontwikkelen.
2. Het gesprek met de gemeente bevorderen over diaconaat
3. Helpen met zoeken naar concrete mogelijkheden om diaconaal te zijn

De DVD staat in zijn geheel online: