Jong geleerd, oud gedaan!

Betrek de jeugd bij het dienende en delende karakter van de kerk. Dat doe je door gesprek en daad. Daarbij is het een goed uitgangspunt om jongeren te laten ervaren waar het bij diaconaat over gaat. Vanuit die ervaring kun je vervolgens verder met ze in gesprek. Gelukkig hoef je het wiel niet helemaal zelf uit te vinden.

De diaconie is nou niet het meest sexy onderdeel van de kerk. Jongeren kennen de dominee, de jongerenwerker, soms de (jeugd)ouderling. Ze kennen de koster want die houdt ze voortdurend in de gaten en ze kennen de mannen die op gemeentedagen aan de bbq staan en het bier beheren. Maar de diaken? Tsja…

Jongeren willen een kerk die zich aan haar woord houdt. Die doet wat ze zegt. Die uit één stuk is. Een kerk die hoopgevend is en inspirerend. Waar jongeren ook zo in kunnen participeren, want handen zijn altijd nodig. Dat is de kracht van een genadige, diaconaal werkende kerk. Die kun je uitleggen. En daarin kun je meedoen.

Rikko Voorbergtheoloog en sprekerbijdrage diakendag 2012

[product id=”” sku=”deeljeleven”]

Praktische voorbeelden

Als je met jongeren diaconaal aan de slag wilt gaan, kun je gebruikmaken van een veelheid aan uitstekende materialen, projecten en methodes. Hieronder vind je een overzicht daarvan.

Micha Young

Micha Nederland probeert via Micha Young het diaconaal bewustzijn van jongeren te
vergroten: www.michanederland.nl/young/

Micha Young Vluchtelingen
Kunnen we alle vluchtelingen wel helpen? Wordt Europa overspoeld met vluchtelingen?
Hoe zit het met economische ‘gelukzoekers’? En wat is opvang in de regio?
Veel jongeren vinden het lastig om hun houding ten opzichte van vluchtelingen te bepalen.
Daarom is er nu het werkboek ‘Recht doen aan vluchtelingen’. Ga aan de slag met je
jeugdgroep, club of catechesegroep en ontdek wat wij kunnen betekenen voor vluchte-
lingen. Deze speciale uitgave is een aanvulling op de bestaande Micha Young materialen.
Bestel het werkboek via www.zoa.nl/campagne/aan-slag-jeugdgroep/

Nacht zonder dak

Nacht Zonder Dak is een actie van hulporganisatie Tear waarbij je één nacht met een
groep van de kerk, school of jeugdhonk, doorbrengt in een zelfgemaakt krotje van plastic
en kartonnen dozen. De opbrengst van Nacht Zonder Dak gaat naar straatjongerenprojecten
van Tear in Bolivia, Cambodja en Kenia. Meer info op www.nachtzonderdak.nl

Present

Ontdek hoe waardevol het is om samen een ander te ontmoeten en te helpen. Doe mee met een groep jongeren. Zo kun je als gemeente ook nog es meer betrokken zijn op de samenleving. Kijk op www.stichtingpresent.nl.

Youth for Christ |The Mall

YfC|The Mall is actief in circa twintig steden en daarmee een van de grootste aanbieders
van jongerenwelzijnswerk in Nederland. Het opbouwen van vertrouwensrelaties met
jongeren staat centraal. Vanuit die relaties stimuleert de organisatie jongeren om hun eigen-
waarde te ontdekken, hun talenten te ontwikkelen en bij te dragen aan de samenleving.
Het betreft diaconaat voor en vaak ook door jongeren. Lees meer op www.themall.nl.

Athletes in Action

Athletes in Action is een voorbeeld van diaconaal en evangeliserend doen-leren-delen. Sport is een taal die veel jongeren aanspreekt. Het is een ideale manier om in je buurt met andere jongeren in contact te komen en om als gemeente dienstbaar te zijn. Zie www.athletesinaction.nl.

Zip Your Lip

Doe je mee met Zip your Lip, dan vast je 24 uur. Daarmee vecht je mee tegen honger. Een actie voor jongeren om samen met vrienden en klasgenoten te doen. Een onvergetelijke ervaring, want het hongergevoel vergeet je niet zo snel. Voorafgaand aan de actiedag zoekt de jongere mensen uit zijn omgeving die hem willen sponsoren. Dat kan onder meer via een persoonlijk profiel op de site waarmee de jongeren iedereen laat weten dat hij meedoet met Zip your Lip. Hoe meer geld hij ophaalt, hoe meer kinderen met honger geholpen kunnen worden. Meer info op zipyourlip.worldvision.nl.

Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Ook voor jongeren heeft de organisatie een aantal concrete producten en materialen. Neem een kijkje op www.opendoors.nl/ons-werk/jongeren.

Maak Meer Marathon

Zelf aan de slag voor een project met jouw jeugdgroep, kerk of school? Doe mee met de Maak Meer Marathon van Verre Naasten! De Maak Meer Marathon brengt het mission-werk dichtbij: jongeren die meedoen aan de Maak Meer Marathon worden een serieuze partner van een project van een van DVN’s missionprojecten en zorgen er – als team – voor dat het project kan worden uitgevoerd!

Walk for Water

Stimuleer deelname aan Walk4Water als manier om jong en oud letterlijk diaconaal in beweging te krijgen. Jongeren kunnen zo ervaren wat het is om kilometers te moeten lopen voor schoon drinkwater. Door sponsorgeld wordt concreet bijgedragen aan drinkwaterprojecten wereldwijd.

Helpende handen

Helpende handen beschikt over materiaal rondom diaconaat voor jongeren met een beperking (autisme). Mensen met een beperking kunnen een volwaardige plaats in kerk en samen leving innemen als zij en hun omgeving weten hoe dat het beste kan. Helpende Handen geeft daarom voorlichting aan kerken, scholen en verenigingen. De volgende brochures zijn beschikbaar: Autisme in de kerk, Autisme in het jeugdwerk, Autisme thuis, Een beetje autistisch. Zie www.helpendehanden.nl/uitgaven-autisme-in-de-kerk.

LCJ (Landelijk Contact Jeugdwerk - CGK)

Asielzoekers… ongetwijfeld heb je een beeld bij dit begrip. Maar … heb je wel het juiste beeld? Hoe denk jij over deze groep mensen – waarvan er ook heel wat in Nederland zijn? Heb jij een eigen standpunt over asielzoekers, of praat je de massa na? Heb je weleens contact gezocht met asielzoekers? Het LCJ heeft een handreiking over dit onderwerp geschreven. Over asielzoekers, maar ook over de verantwoordelijkheid die wij als land, maar vooral ook als kerk hebben ten opzichte van hen. Zijn asielzoekers ook al jouw naasten?
Je vindt de handreiking Asielzoekers, wie zijn dat? in de webshop van het LCJ: www.lcj.nl/webshop/.

Challenge 2184

Een van de manieren om met jongeren in actie te komen is de Challenge 2184. € 2184,- is het bedrag dat Red een Kind nodig heeft om een kind binnen zeven jaar uit de armoede te laten groeien. De Challenge daagt leerlingen uit om samen hun talent in te zetten en daarmee het bedrag bij elkaar te halen. Zie www.redeenkind.nl/scholen/challenge-2184.

CGJO

CGJO-materialen over diaconaat vind je via www.cgjo.nl > downloads. Het jaarthema van 2017 is Wereldburger. Je kunt in de zoekbalk via bovenstaande link zoeken op ‘wereldburger’. Met suggesties voor kerkdiensten rondom dit thema en suggesties voor diaconaat en jongeren. Daarnaast zijn er (maatwerk)trainingen over dit onderwerp mogelijk

Inzamelingsactie

Laat jongeren een inzamelingsactie organiseren. Bijvoorbeeld door een happietariaproject. De jongeren doen zoveel mogelijk zelf. Het opgebrachte geld wordt door jongeren niet alleen naar de organisatie gebracht, maar organiseer dat de jongeren ook een dag meelopen.

Maatschappelijke stage

Wat kan jouw kerk met maatschappelijke stage? In dit document vind je twee concrete en praktische ideeën.

Geldbesteding

Diaconale avond over geldbesteding met de jeugd. Omgang met geld is een goede thermometer van je geloof. Ga met jongeren over dit onderwerp in gesprek. Dat kan op een georganiseerde avond, maar waarom ook niet aansluiten bij een jeugdhonk of soos. Met een biertje in de hand hoeft het gesprek echt niet beperkt te blijven tot de smaak van verschillende soorten bier.

Micha Young

Micha Young is een project voor jongerenvanaf 15 jaar over goed en recht doen. Dit project helpt jongeren om bewust te leven, zichzelf te veranderen en daardoor in hun omgeving (de wereld) iets van Gods licht te laten zien.

Gewoon Doen!

Gewoon Doen! is een meer gestructureerde aanpak om met jongeren op een laagdrempelige manier dingen te doen. Eén keer in de maand op een zaterdagochtend wordt een activiteit georganiseerd. Bijvoorbeeld met ouderen wandelen of iets doen, koken voor daklozen, klussen, de buurt opruimen, geldactie voor goed doel, helpen bij activiteit in de wijk of één van bovenstaande activiteiten. De activiteit wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd als moment om er samen over na te praten en ervoor te bidden en danken.