De hele gemeente

In het Engels kennen ze de mooie uitdrukking ‘the heart of the matter’.  Daarmee doelen de Engelsen op de kern van de zaak. Diaconaat is zo’n kernzaak. Heeft Gods genade jou zo veranderd dat je God en de ander liefhebt zoals jezelf? Zet zijn genade jou aan tot dienen, delen en doen? Dienen, delen en doen zijn kenmerkend voor elke christen en kan nooit worden uitbesteed aan een aantal specialisten in de gemeente (lees: de diakenen). De bijbel staat vol aansporingen die ons aansporen om ook vandaag barmhartig, offervaardig en gastvrij te zijn. Die aansporing geldt voor de hele gemeente.

Dienen, delen, doen

Diaconaat gaat om dienen, delen en doen in navolging van Jezus. Hij is voor ons de bron en het voorbeeld. Door ons diaconale handelen zijn we herkenbaar als zijn volgelingen en eren we God.

Dienen

Dienen

Ons woord diaconie komt van het Griekse woord diakonia dat dienen betekent. Zelf omschrijft Jezus zijn werk regelmatig met het woord dienen. Maar ook zijn volgelingen moeten hierom bekend staan. Om het belang nog eens heel duidelijk te maken, waste Hij op de avond voor zijn sterven de voeten van zijn discipelen. Een klus die normaal gesproken door een slaaf werd gedaan. De Meeste(r) werd de minste en vraagt ons om zijn voorbeeld te volgen. Dien de ander. Wees de minste. Want zo heb ik ook jou liefgehad. En dat is niet voorbehouden aan jou als diaken. In onze omgang met elkaar en anderen zal dienen hét kenmerk zijn. The heart of the matter. Zo zal iedereen kunnen zien dat we volgelingen van Jezus zijn (Joh 13:35).

Delen

Delen

De opdracht om te dienen geeft Jezus voordat hij het Avondmaal instelt op de avond voor zijn sterven. Om het belang nog eens te onderstrepen. Zijn timing verbind ons dienen direct aan Zijn lijden en sterven. Voel je hoe dicht het diaconaat bij het hart van het evangelie zit?

In de eerste gemeenten was de zorg voor de armen heel direct verbonden aan het avondmaal. Gemeenteleden brachten brood en wijn mee naar de onderlinge samenkomsten. Na het samen eten werd het avondmaal gevierd. Vervolgens werd van het eten en drinken uitgedeeld naar behoefte. Zo werd brood en de wijn niet alleen geestelijk maar heel concreet met elkaar gedeeld

Doen

Doen

‘Doe wat ik heb gedaan’ zegt Jezus. Daarmee krijgt diaconaat iets heel praktisch. Diaconaat wordt ook wel de handen en voeten van je geloof genoemd. Als kerk moeten we naast praten over liefde, genade, herstel van gebrokenheid, onze woorden zoveel mogelijk in de praktijk brengen. Dat kan overigens veel van ons vragen. Jezus was bereid om alles op te geven. En wij?

Diaconaat

Diaconaat

Diaconaat heeft dus te maken met dienen, delen en doen. Daarbij ligt de focus op het helpen van de naaste in nood. Denk daarbij aan ‘mensen die door ziekte of handicap in een isolement raken; gevangen zijn in armoede of schulden, in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen houden en de hand moeten ophouden; dak- of thuisloos zijn, mede als gevolg van het verhardende politieke en maatschappelijke klimaat; of die door ouderdom verkommeren achter de geraniums en het Zwitserlevengevoel alleen kennen van de reclame’. Die mensen mogen we dienen, mee delen en het voor doen.

Ware eredienst

Het belang van ons helpen van de ander zien we duidelijk in Mattheus 25. Daar wordt het zelfs omschreven als het dienen van Jezus zelf! Niet voor niets noemt Jacobus het als een cruciaal element van onze ware eredienst. Diaconaat behoort tot ‘the heart of the matter’. De gemeente kan er niet zonder!

De gemeente aangespoord

Er zijn veel teksten in de Bijbel die ons aansporen om onze liefde voor de naaste te bewijzen met concrete daden. De christelijke gemeente behoort in navolging van het voorbeeld van Jezus een diaconale gemeente te zijn. Zo’n gemeente zorgt ervoor dat:

  • niemand in haar midden gebrek heeft.
  • gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid daadwerkelijk kenmerkend zijn voor de gemeente.
  • niemand in de gemeente ongetroost leeft onder druk van ziekte, eenzaamheid of armoede;
  • de naaste in nood wordt geholpen.

We mogen groeien in liefde voor elkaar en voor alle mensen. En mensen die je lief hebt, die help je toch als ze hulp nodig hebben?! Daadwerkelijke liefde is het werk van de hele gemeente. Diaconaat is dus niet uitbesteed aan een college van diakenen!

Tip: Zorg dat je inhoud kunt geven aan de woorden barmhartigheid, offervaardigheid en gastvrijheid.

De bijbel over woord & daad

Kol. 3:17, 2 Thess. 2:17, Jakobus 1:22, 2:17, Lev 19:10, Rom 12:17, Galaten 6:10, 1 Thess. 3:12, 2 Petr. 1:7, 1 Tim. 2:1,  Titus 2:11. Lees ook vraag & antwoord 55 uit de Heidelbergse Cathecismus.