Maak jezelf bekend

Het is belangrijk dat mensen weten wat de diaconie kan bieden. Voor veel mensen is de drempel naar de diaconie hoog. Werk daarom als diaconie aan het verlagen van die drempel.

Weten wanneer je bij de diaconie kunt aankloppen en wat je dan kunt verwachten, verlaagt de drempel. Veronderstel niet zomaar dat iedereen wel weet wat de diaconie doet en wanneer je bij de diaconie terecht kunt, want dat is vaak niet zo! Informeer de gemeente daarom regelmatig over je hulpaanbod en doe dat zo concreet mogelijk. Dat kan via het kerkblad maar er zijn meer creatieve manieren om mensen te informeren over het werk van de diaconie.

Maak jezelf bekend

Zondagse samenkomst

De zondagse samenkomst is een goed moment om de gemeente te informeren over belangrijke diaconale zaken. Je kunt een aparte diaconale zondag organiseren, maar je kunt ook periodiek de gemeente vertellen over het werk van de diaconie. Maak er geen tweede preek van, maar stip kort en bondig aan waar de diaconie mee bezig is en hoe gemeenteleden betrokken kunnen zijn. Maak het zo concreet mogelijk. Foto’s via de beamer kunnen je verhaal illustreren.

Doesje

De uitspraken van Doesje zijn bedoeld om gemeenteleden op een wat ludieke manier stil te zetten bij het diaconaat en hun eigen rol daarin. Je kunt ze tonen op de beamer en in het kerkblad of deel ze via social media.


Voorbeeld van een flyer


Deze bestanden zijn bedoeld ter inspiratie. Je bent vrij om ze aan te passen en te gebruiken in je eigen gemeente. Suggesties voor verbeteringen zijn natuurlijk van harte welkom.

Informatiefolder

Met een informatiefolder kun je kort het werk van de diaconie presenteren. Geef dan aan waar je als diaconie voor gaat, wat mensen van de diaconie kunnen verwachten en wat de diaconie van gemeenteleden verwacht. Je kunt ook beknopt aangeven welke spelregels er zijn en welke criteria de diaconie hanteert voor het geven van hulp. Deze informatiefolder kun je goed gebruiken bij een (kennismakings)bezoek. Maak gebruik van het voorbeeld hiernaast om in je eigen gemeente het diaconaat een gezicht te geven.

Ideeën voor een informatiefolder

De volgende punten zou je in een informatiefolder kunnen beschrijven:

  • Wat is de diaconie
  • Wat doet de diaconie
  • Wie kan een beroep doen op de diaconie
  • Concrete voorbeelden van situaties waarin je een beroep kunt doen op de diaconie
  • Deel ervaringsverhalen van gemeenteleden (anoniem)
  • Hoe komen mensen met de diaconie in contact? Alleen via postbus of mail, of heb je een mobiel nummer dat bijvoorbeeld  rouleert onder de diakenen.
  • Een korte paragraaf met feiten en cijfers van het vorig jaar

Maak gebruik van deze voorbeeld flyer om in je eigen gemeente het diaconaat een gezicht te geven.

Informatie flyer diaconie (voorbeeld) (1890 downloads) Informatie flyer diaconie (template bestand) (1585 downloads)

Bezoek

Tijdens een bezoek bij de mensen thuis kun je het werk van de diaconie goed uitleggen. Dat kan een individueel bezoek zijn, maar je kunt als diaken ook prima in gesprek met de wijk of huiskring. Daarbij kun je ook een brug slaan naar de diaconale inzet van de gemeenteleden zelf. De informatiefolder van de diaconie kan mooi als handvat dienen voor zo’n gesprek.

Website

Steeds meer kerken willen missionair aanwezig zijn in de buurt. In woord en daad het evangelie delen. Dat heeft onder andere consequenties voor de website van je kerk. Tegenwoordig zoekt immers vrijwel iedereen eerst via internet naar meer informatie. De website van je kerk is dus je digitale visitekaartje! Je wilt daarmee een goede eerste indruk achterlaten. En wanneer je missionair wilt zijn, kan het diaconaat natuurlijk niet ontbreken.

Een zoektocht via google laat echter zien dat nog maar weinig diaconieën zich duidelijk en helder presenteren op internet. Vaak is de diaconie helemaal niet te vinden of slechts een email-adres en rekeningnummer. Als je missionair wilt zijn, dan is het goed om samen te bedenken hoe je ook als diaconie aanwezig wilt zijn op internet.

Zie hierboven bij de informatiefolder welke elementen je zou kunnen beschrijven en  vermeldt links naar informatieve andere sites.

Kerkblad en jaarboek

Er zijn ook nog steeds mensen die het kerkblad lezen en die het jaarboekje van de gemeente er op na slaan. Zorg daarom dat je ook daar als diaconie zichtbaar bent. En ook daar kun je meer kwijt dan een mailadres en een rekeningnummer. Maak gebruik van de mogelijkheid om te vertellen wat de diaconie doet en wie er een beroep op kan doen. En wellicht kun je een vaste column of rubriek vullen in het kerkblad.

Social media

Heb je als diaconie er wel eens over gedacht om via Twitter en Facebook je boodschap te delen? Naast bijna alle jongeren is een groot deel van je gemeenteleden daarop actief. Grote kans dat je er zelf ook actief op bent. Wat een mooie kans heb je daarmee om gemeenteleden te betrekken bij het diaconaat!

Je zou per wijk, kring of gemeente een Facebookpagina kunnen maken. Er zijn al diverse gemeentes met een afgesloten Facebook-groep voor eigen gemeenteleden. Daar worden leuke, maar ook minder leuke dingen gedeeld. Naast (geloofs)ervaringen en punten voor gebed kun je er zaken delen, zoals ziekenhuisopnamen en andere praktische punten. Voor de diaconie een mooi kanaal om diaconale informatie te krijgen en te delen. Als diaken kun je hierin dan een actieve, regisserende rol op je nemen.

Deel met elkaar

Er zijn dus allerlei manieren om het werk van de diaconie beter bekend te maken. Bovenstaande is bedoeld als inspiratie. Deel ook gerust je eigen ervaringen en ideeën via het forum.