het werk van de diaken is gericht op het opbouwen van een diaconale gemeente.

Onderwerpen 

Diaconaat doe je zelf

Toerusten van de gemeente

Diaconaal leren

Jongeren

Communicatie

Werken met gaven