Deputaten Diaconaat van de CGK en GKV en de Centrale Diaconale Commissie(CDC) van de NGK hebben besloten hun ondersteuning aan diakenen te versterken door nauwere samenwerking. De deputaten en de commissie hebben elkaar gevonden in een gemeenschappelijke visie op het diaconaat. De drie gereformeerde kerken vormen samen het Platform Diaconale Samenwerking. 

Denktank

Het platform fungeert als denktank en zal zich intensief bezig houden met het vertalen van de gezamenlijke visie naar de praktijk van het diaconaat en met het versterken van het diaconale bewustzijn van gemeenteleden en toekomstige predikanten. De kerkelijke aansturing van deputaten en de CDC van het Diaconaal Bureau van de CGK en het Diaconaal Steunpunt van de GKV en NGK blijft ongewijzigd.

Samenwerkende bureaus

Het Diaconaal Bureau en het Diaconaal Steunpunt hebben al een aantal jaren nauw contact. Zij werken intensief samen om diaconieën effectiever te kunnen begeleiden en ondersteunen. Dit uit zich o.a in het samen toerusten van diakenen, het gezamenlijk uitgeven van brochures en informatie en het ontwikkelen van beleid voor jeugddiaconaat en het missionair-diaconaal gemeente-zijn. Voor actuele thema’s als de uitvoering van de WMO of het opzetten van een lokaal diaconaal platform worden specifieke deskundigenpools opgezet. Gemeenten kunnen zo aanwezige kennis en ervaring eenvoudig benutten.

Help!

Help! is een onderzoek dat is uitgevoerd binnen de CGK, NGK en GKv. Daarbij is onderzoek gendaan naar het huidig en gewenst diaconaat en wat daarvoor nodig is. Hier vind je de belangrijkste conclusies een aanbevelingen.

Bloeiend diaconaat

Samen met het Diaconaal bureau heeft het Diaconaal Steunpunt een videocursus ontwikkeld. Deze videocursus ‘B(l)oeiend diaconaat’ wil diaconieën op een eigentijdse manier tools in handen geven om het diaken-zijn vorm te geven.

Landelijke diakendag

Jaarlijks vindt de landelijke diakenendag plaats, in samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Kerken. De aankomende diakenendag is op 10 maart 2018 in Wezep met als onderwerp ‘Kerk dichtbij mensen‘.

Deel je leven

Op 11 maart verscheen een gloednieuwe uitgave over het verbinden van jeugd en diaconaat.