Over ons

Het Diaconaal Steunpunt ondersteunt de diaconieën/diakenen van de GKv en NGK bij hun ambtswerk. Het DS is van en voor diakenen. Veel materiaal op deze website is dan ook door of met diakenen ontwikkeld.

Het Diaconaal Steunpunt geeft advies, biedt toerusting, ontwikkelt beleid en maakt diaconaal materiaal beschikbaar. De meeste informatie wordt via deze site uitgewisseld. Ook zijn er regelmatig informatie-bijeenkomsten in het land. In het bijzonder voor diakenen van de GKv en NGK. Steeds meer ook in samenwerking met de CGK.

Derk Jan Poel

Derk Jan Poel

Diaconaal consulent

In de GKv zijn naar schatting ca.1500 diakenen actief in ongeveer 275 kerken. De NGK bestaat uit een kleine 90 kerken met diaconieen. Het DS is onderdeel van de Gereformeerde kerken (GKv) en wordt aangestuurd door het Generaal Diaconaal Deputaatschap.

Geschiedenis

In 1996 besloot de synode van de Gereformeerde Kerken (Vrijg.) tot de oprichting van een landelijk diaconaal bureau. Aan dit landelijk bureau werd de naam Diaconaal Steunpunt (DS) gegeven. Het DS legt verantwoording af aan het Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD). Dat zijn deskundigen die telkens door de synode worden benoemd. Zij hebben als opdracht om het diaconaat in de Gereformeerde Kerken (Vrijg.) te stimuleren.

Verder fungeert het GDD als vertegenwoordiger namens de gezamenlijke GKv-kerken ten opzichte van allerlei gereformeerde zorginstellingen. Het GDD rapporteert aan de synode. In de Gereformeerde Kerken (Vrijg.) komt de synode eens per drie jaar bijeen.

Voor de toerusting, voorlichting en adviezen aan diakenen is door het GDD per 1 maart 1997 op het Diaconaal Steunpunt een diaconaal consulent benoemd. De synode van Zuidhorn 2002 besloot intussen tot continuering van het Diaconaal Steunpunt voor onbepaalde tijd. Ook de synodes hieropvolgend hebben positief geoordeeld over het werk van DS. Het Diaconaal Steunpunt heeft zich daarmee een vast plek binnen de GKv verworven als steunpunt van en voor diaconieën.

Per 1 april 2012 is het Diaconaal Steunpunt ook beschikbaar voor diaconieen van de NGK. Daarover kun je hier meer lezen.

Bankgegevens

NL58 RABO 0325 1346 69

Generaal Diaconaal Deputaatschap

Zwolle