Op deze pagina vertellen we je graag over het aanbod van het Diaconaal Steunpunt. Onder dat aanbod valt het geven van voorlichting en advies aan diakenen, het organiseren van toerustingsbijeenkomsten en trainingen en het ondersteunen van diaconieën door middel van informatie en documentatie.

Helpdesk

Diakenen kunnen met al hun vragen over diaconaat terecht bij de Helpdesk. Veel diakenen hebben die weg al gevonden. Diakenen kunnen gebruikmaken van de opgebouwde kennis en het netwerk van experts.

Bijeenkomsten in jouw gemeente of diaconie

Het Diaconaal Steunpunt verzorgt ook graag een bijeenkomst voor plaatselijke diaconieën. Bijvoorbeeld een heidag met diakenen uit Leek, een bezinningsavond in Emmen en spreken over diaconaat op een gemeenteavond in Middelburg. Verschillende onderwerpen kunnen aan de orde komen, bijvoorbeeld: Diaconaat en jongeren, Bloeiend diaconaat in 2020, Diaconale gemeente of Leiding geven aan diaconaat.

Het werk van het Diaconaal Steunpunt wordt voor het grootste deel uit landelijke quota gefinancierd. Er is echter ook een aantal activiteiten die buiten deze quota vallen, zoals een toerusting aan een plaatselijke diaconie. Om je een indicatie te geven, vind je hieronder de kosten voor de voorbereiding, de uitvoering en het reizen:

  • Voorbereiding
  • Uitvoering
  • Reiskosten
  • €100,-
  • € 67,50 per uur
  • €32,50 per uur

Benieuwd naar de mogelijkheden in jouw gemeente of diaconie? Neem dan contact met ons op.

Regionale bijeenkomsten

Het Diaconaal Steunpunt stimuleert en ondersteunt regionale bijeenkomsten van diakenen die gericht zijn op gemeenschappelijke diaconale thema’s en op uitwisseling van ervaringen rond die onderwerpen. Zeer leerzaam en stimulerend! Deelname aan deze bijeenkomsten is gratis. Houd de agenda en nieuwsbrief in de gaten voor een bijeenkomst bij jou in de buurt.

Bijeenkomsten voor een classis of diaconaal platform

Diakenen kunnen van elkaar leren. Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen diakenen is daarbij belangrijk. Deze uitwisseling wordt ondersteund via regionale classisbijeenkomsten of via bijeenkomsten van een diaconaal platform. Het Diaconaal Steunpunt levert graag een bijdrage aan dergelijke bijeenkomsten.

Bloeiend diaconaat

De cursus Bloeiend diaconaat is voor elke diaconie die wil werken aan meer diaconale uitstraling van de gemeente.

We zijn ons er steeds meer van bewust dat we diakenen nodig hebben die meer dan voorheen kerkleden toerusten voor hun diaconale taak. Ook willen we als kerken diaconaal graag meer op de samenleving gericht zijn. Dat vraagt van diaconieën dat zij leiding geven en voorgaan in barmhartigheid en gerechtigheid. Deze videocursus wil je daarvoor op een eigentijdse manier tools in handen geven.

Wij hebben de cursus het afgelopen half jaar met veel plezier gevolgd. Het was leerzaam om als diaconie samen te doen. Ook de afwisselingen met video’s maakte het erg leuk. Bedankt!

Interesse? Kijk op www.bloeienddiaconaat.nl voor informatie.

Landelijke diakendag

Jaarlijks vindt de landelijke diakenendag plaats, in samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Kerken. De aankomende diakenendag is op 10 maart 2018 in Wezep met als onderwerp ‘Kerk dicht bij mensen.’

Inspirerende brochures

Diaconaal Steunpunt heeft diverse praktische en inspirerende brochures ontwikkeld, zoals ‘Yes, ik ben diaken‘, ‘Als het om de centen gaat‘ en ‘Diaconaat in gebed‘. Verschillende onderwerpen komen in deze brochures aan bod, zoals een oriëntatie voor nieuwe diakenen, de ins en outs van financiële steun en de plek van bijbellezen en bidden in je ambt. Kijk voor meer producten in onze webwinkel. De brochures zijn ook als pdf te downloaden.

Diaconieuws

Maandelijks verschijnt de Diaconieuws, de nieuwsbrief van het Diaconaal Steunpunt, met kort nieuws over diaconale onderwerpen. Deze nieuwsbrief verschijnt als digitale versie en wordt gestuurd naar diaconieën van de GKV en NGK en andere geïnteresseerden.

Ontvang de maandelijkse Diaconieuws vol diaconale nieuwtjes en praktische tips.

Bijbels gefundeerd

Het werk van het Diaconaal Steunpunt is gebaseerd op de bijbelse gegevens en aanwijzingen over diaconaat, zoals die zijn verwoord en samengevat in het bevestigingsformulier voor diakenen en zoals daarover afspraken zijn gemaakt in de kerkorde. Een belangrijk uitgangspunt is de bijbelse opvatting dat diaconaat allereerst een zaak van de ‘diaconale gemeente’ zélf is. De diakenen stimuleren de diaconale gemeente in het hulpbetoon naar binnen en naar buiten. Coördineren en stimuleren zijn daarmee kerntaken van de diaconie.