Landelijke diakenendag CGK, GKV & NGK

B(l)oeiend diaconaat

Zaterdag 11 maart waren zo’n 350 mannen en vrouwen aanwezig op de diakenendag 2017. Het werd een boeiende en inspirerende dag, gericht op bloeiend diaconaat! Via deze pagina krijg je een impressie van de dag en delen we verschillende materialen die in het programme een plek hadden.

Geef je feedback

Wij zijn benieuwd naar je mening over de afgelopen landelijke diakendag. Met jouw feedback kunnen we de volgende diakendag nog beter maken. Het invullen van deze enquête kost je slechts een paar minuten.

DEELSESSIES

Je kon kiezen uit de volgende deelsessies die aansluiten bij de rollen van de diaconie.

1. Bidden
Als diaken bid en verricht je voorbede voor hen die geen helper hebben. Hoe zorg je ervoor dat jullie diaconale werk wordt gedragen door gebed? In deze deelsessie kreeg je daarvoor praktische tips en handvatten.

Tips voor gebed (832 downloads)

2. Toerusten en stimuleren

Vanuit Gods barmhartigheid stimuleer je gemeenteleden om uit hun comfortzone te komen. Dat schuurt en gaat niet vanzelf. Hoe motiveer je gemeenteleden tot bloeiend diaconaat? Een boeiende vraag die tijdens deze deelsessie aan bod kwam.

toerusten en stimuleren (Sway)

3. Plannen, coördineren en effectief vergaderen
Deze deelsessie helpt je om focus en richting aan te brengen in het diaconale werk. Je kreeg tips hoe je als diaconie op een effectieve manier kunt vergaderen.

Tips voor vergaderen (348 downloads)

4. Samenwerken en bruggenbouwen
Hoe en met wie bouw je contacten op om zo de diaconale inzet en effectiviteit ervan te vergroten? Daarover ging het in deze deelsessie.

  Bruggen bouwen - deelsessie 4 dd2017 (367 downloads)

5. Signaleren
Hoe kun je als diaken problemen en misstanden signaleren? En hoe kaart je problemen aan bij wie daarvoor verantwoordelijk zijn? Kortom, hoe ben je een pleitbezorger en stemversterker voor je naaste? Tijdens deze deelsessie gingen deelnemers samen met ervaringsdeskundigen op zoek naar antwoorden op deze vragen.

IN GESPREK OVER BLOEIEND DIACONAAT

In deelsessie 2 werd het spel In gesprek over bloeiend diaconaat’ geintroduceerd. Hieronder kun je de pilot materialen van dit spel downloaden.

Voor €2,95 kun je het spel bestellen via de webshop.

6. Helpen
Als diaken geef je het goede voorbeeld en steek je de handen uit de mouwen. Maar wat is dat eigenlijk, helpen? Welke valkuilen zijn er en hoe laat je de hulpvrager in zijn waarde? Hierover gingen deelnemers tijdens deze deelsessie met elkaar in gesprek.

We helpen zo graag! - deelsessie 6 dd2017 (333 downloads)

7. Oriëntatie voor nieuwe diakenen
Waar ben je als diaken eigenlijk aan begonnen? In deze deelsessie kreeg je in vogelvlucht een introductie van je werkzaamheden als diaken.

orientatie diakenen – deelsessie 7 dd2017 (540 downloads)

8. Communiceren
Om gemeenteleden toe te rusten en te stimuleren is goede communicatie belangrijk. Deelnemers gingen in gesprek om ideeën en handvatten uit te wisselen om hier in jouw gemeente werk van te maken.

Tips voor communicatie (361 downloads)

9. Bijbelstudie ‘GodsDienst’
Wat zegt de Bijbel over het dienen van God door het dienen van je naaste? In deze deelsessie ontving je belangrijke inzichten die je kunt gebruiken bij het toerusten van gemeenteleden.

  GodsDienst - deelsessie 9 dd2017 (335 downloads)

10. Jongeren en diaconaat
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Die bekende kreet geldt ook voor het diaconaat van de gemeente. Maar hoe leg je dan die verbinding? In deze deelsessie ging het gesprek daarover.

Deel je leven (1061 downloads)