Newbornlife organiseert ook aan het eind van dit jaar weer een Eindejaarsactie voor vrouwen in Afrika die lijden aan VVF (Vesico Vaginal Fistula). Alleen al in Afrika leven naar schatting 2 tot 5 miljoen ‘verborgen’ vrouwen met de gevolgen van VVF.

De gevolgen van VVF

Door een bevalling die té lang duurde en waarbij geen medische hulp kon worden ingeroepen ontstond ‘een gat’ in de blaas, waardoor alle urine ongecontroleerd wegstroomt. In de meeste gevallen stierf de baby tijdens de gecompliceerde bevalling. De vrouw verliest voortdurend urine; in een warm land, zonder goed incontinentiemateriaal. Door de katoenen lappen tussen haar benen ontstaan infecties. Ze laat zichzelf uitdrogen om maar geen urine te verliezen. Haar slaapplek en haar kleding stinken, want de geur van oude urine laat zich niet wegpoetsen. Op straat wordt ze gepest omdat ze stinkt. Ze krijgt geen werk, mag de bus en de kerk niet in. Haar man stuurt haar weg: ‘Wat heb ik aan een vrouw die geen gezonde kinderen kan baren”. Haar ouders schamen zich voor haar en willen haar niet terug hebben. Ze raakt verward, verliest haar vaardigheden. Ze vereenzaamt.

Nieuw leven

Tijdens een gratis operatie aan boord van het hospitaalschip van Mercy Ships wordt het ‘gat’ in de blaaswand gedicht. De blaas kan dan weer urine bevatten. De vrouwen worden liefdevol verpleegd. Er wordt veel gepraat, gezongen en gebeden door de vrijwilligers van Mercy Ships. Ze worden – als dat nodig is – psychisch en maatschappelijk begeleid zodat ze hun leven weer kunnen oppakken. Beter nog: voor hen begint een nieuw leven, want ze voelen Gods liefde en merken dat ook zij kostbaar zijn. Na de operatie kan een vrouw eventueel weer kinderen krijgen. Wel is dan een keizersnede noodzakelijk. Ook deze wordt ook betaald door Mercy Ships.

Verdubbeling

Ook dit jaar heeft een gulle gever aangeboden alle giften die voor het eind van het jaar bij Mercy Ships binnenkomen te verdubbelen. Een gift is – als hij binnenkomt vóór 28 december – dus twee keer zoveel waard. En ook nog aftrekbaar voor de inkomstenbelasting 2018. De giften die Newbornlife inzamelt worden bij Mercy Ships geoormerkt voor VVF-operaties.

Vorig jaar zijn door de Eindejaarsactie ongeveer 50 VVF-operaties mogelijk gemaakt. Voor 50 unieke vrouwen een nieuw leven. Dat moet dit jaar toch ook mogelijk zijn?! Doe je mee?

Giften zijn welkom op IBAN: NL85 INGB 0003 1092 80 tnv Newbornlife te Zuidlaren o.v.v. verdubbeling.

Over Newbornlife

Newbornlife is een initiatief van enkele vrouwen in Nederland die ‘iets willen doen’ voor deze vrouwen in Afrika. Door zoveel mogelijk ‘vergeten’ vrouwen in Afrika een gratis VVF-operatie aan te bieden, kunnen vele vrouwen per jaar geholpen worden. De stichting zamelt geld in, waarmee de vrouwen aan boord van het hospitaalschip van Mercy Ships geopereerd worden. Tijdens en na de herstelperiode in het ziekenhuis wordt de vrouw, waar nodig, weer ‘op weg’ geholpen, door bijvoorbeeld het verstrekken van een bijbel en nieuwe kleding, het aanleren van een vak en het aanbieden van psychische en maatschappelijke begeleiding. Voor velen van hen in alle opzichten ‘een nieuw leven’.

Meer informatie over de stichting vind je op www.newbornlife.nl.