Kerk in de buurt initiatieven

Onlangs integreerden het Diaconaal Steunpunt en het Missionair Steunpunt tot één informatie- en inspiratieplatform. Dit platform wil kerken en kerkleden ondersteunen op het terrein van integral mission. Het is een stap die aansluit bij de groeiende overtuiging dat evangelisatie en diaconaat twee kanten van dezelfde medaille zijn: geloof, hoop en liefde delen met andere mensen.

Wat integral mission kan betekenen wordt onder meer duidelijk in het project ‘Kerk in de buurt’, waarin samengewerkt wordt met een breed netwerk van organisaties en kerken, zoals de CGK en de PKN. Het doel van dat project is kort samen te vatten: wees een zegen voor anderen in de buurt door te kijken hoe je hen kunt dienen. Het is inspirerend om daar in de zomertijd eens over na te denken en vooral voor te bidden, persoonlijk en als gemeente. Binnen Kerk in de buurt zijn de laatste tijd allerlei initiatieven geboren. Ik bespreek er in dit artikel een paar, maar ze zijn met veel andere aan te vullen.

Soep

De protestantse gemeente van Leersum vroeg zich af wat ze zou kunnen bijdragen aan het meer met elkaar verbinden van mensen. Niet alleen binnen de kerk, maar ook daarbuiten. Eén simpel idee bleek goed te werken: breng mensen bij elkaar rond een pan soep. Er wordt daar intussen heel wat ‘afgesoept’. Het begon met een open dorpsmaaltijd op Dankdag om daarmee uiting te geven aan wat die dag inhoudt: in dankbaarheid delen wat je kreeg. Honderden belangstellenden meldden zich op de verschillende ontmoetingsplekken in het dorp, waar zij getrakteerd werden op soep en broodjes. Het is intussen een traditie om op de startzondag de buurtbewoners uit te nodigen voor een kop soep. Verder is er een mobiele soepkraam, waarmee zorgcentra worden bezocht. Het aardige is dat niet alleen het delen van de soep verbindend werkt, ook het organiseren ervan. Je moet zoeken naar de mogelijkheden van samenwerking in de eigen plaats, bijvoorbeeld met een slager, groenteboer of supermarkt die de ingrediënten levert. Op andere plaatsen in het land is het intussen gewoon geworden om op startzondag ook de buurt uit te nodigen voor een barbecue. Mensen merken zo dat kerkmensen graag in contact met anderen hun leven willen delen.

Bloemen

Veel gemeenten hebben zondags een boeket bloemen in het liturgisch centrum staan. Die bloemen gaan na afloop van de dienst(en) naar een gemeentelid waarmee iets bijzonders aan de hand is. Steeds meer kerken vragen aan gemeenteleden om namen van mensen buiten de eigen gemeente op te geven die blij gemaakt kunnen worden met zo’n fleurige bemoediging. Het zijn simpele en makkelijk te organiseren manieren om je betrokkenheid te laten merken.

Dauwtrappen

Zelf kreeg ik als pastor in een verpleeghuis onlangs een bijzondere vraag vanuit de kerk tegenover het verpleeghuis. Ze wilden graag wat betekenen voor de mensen in ons huis, maar wisten niet goed hoe. Ik heb hun verteld dat een aantal bewoners graag eens iets bijzonders wilde doen. Sommigen gingen vroeger op Hemelvaartsdag dauwtrappen: ’s morgens vroeg opstaan en dan op blote voeten de natuur in. Lekker eropuit, ontbijten en daarna opgefrist en voldaan naar de kerk. Zou zoiets kunnen? We besloten aan een aantal bewoners aan te bieden om op Hemelvaartsdag op tijd op te staan en gelijk samen een wandeling te maken. Daarna ergens te ontbijten en een openluchtbijeenkomst te houden: samen zingen, lezen uit de Bijbel en nadenken over de blijvende betekenis van de hemelvaart. Zou de kerkelijke gemeente voor vrijwilligers kunnen zorgen die meehelpen bij het duwen van de rolstoelen en het organiseren van het ontbijt? Op Hemelvaartsdag waren er meer dan tien vrijwilligers. Het werd een fantastische ochtend, waarover nog lang is nagepraat. En wat kost het nu helemaal aan tijd om je leven en je mogelijkheden te delen met anderen?

Financiële hulp

Van belang is steeds om aan te sluiten bij wat er in de eigen buurt nodig is. Dat vraagt om gebed om inzicht (‘God, helpt U ons te zien wat we moeten zien?’), maar ook om overleg met maatschappelijke organisaties, de wijkagent, de plaatselijke politiek, sportverenigingen, enzovoort. Wat voor mensen wonen hier eigenlijk? Wat is nodig in de buurt waarin wij kerk zijn?
Zo weet ik van gemeentes waarvan het kerkgebouw staat in een buurt waar veel mensen financiële problemen hebben, soms alleen maar doordat ze de belastingpapieren niet goed kunnen invullen. Fantastisch als een kerk daarbij hulp biedt. Zo kunnen er heel wat plannen ontstaan door samen te bidden en de Geest van Christus te vragen om creativiteit en openingen.

Hoe zijn jullie kerk in de buurt? Deel je initiatieven via een reactie onderaan deze pagina. 

 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.kerkindebuurt.nl, waar ook praktische gidsen beschikbaar zijn. Bruikbare tips, achtergronden en Bijbelse onderbouwing zijn ook te vinden in: Marnix Assink (red.), De praktijk van de ambten. Handboek voor ambtsdragers, Amersfoort (Vuurbaak), 2018.

Dit is een ingekorte versie van een artikel in Onderweg, geschreven door Roel Venderbos, predikant van de NGK Kampen en werkzaam als geestelijk verzorger in een verpleeghuis.

 

 

1 antwoord
  1. Joke Bijsterveld
    Joke Bijsterveld zegt:

    Wij hebben in Rotterdam Noord De Paraplu, een inloophuis voor vrouwen en hun kinderen, voor ontmoeting (eenzaamheidsbestrijding), hulp (brieven, telefoontjes e.d.), educatie (nederlandse les, naailes, wisselende cursussen gericht op ontplooiing en zelfstandigheid, themabijeenkomsten), lunch en een kinderkledingbank. De Paraplu is een initiatief van de Prinsekerk (PKN) en Rehobothkerk (CGK).

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *