Vakantiegeld delen

Deel je vakantiegeld en verdubbel het plezier! Dat is de gedachte achter de actie Vakantiegeld delen. Het doel van de actie is om geld in te zamelen voor mensen die niet op vakantie kunnen, omdat ze daar de financiële middelen niet voor hebben. Een tweede doel is om mensen bewust te maken van armoede in hun eigen woonplaats.

Binnen de deelnemende kerken worden de leden gevraagd (een deel van) hun vakantiegeld beschikbaar te stellen. Deze bedragen worden via één rekeningnummer ingezameld en vervolgens verdeeld onder mensen die het goed kunnen gebruiken. De adressen worden voorgedragen door diaconieën, wijkteams, inloophuizen en de voedsel- en kledingbank. Mensen kunnen zich ook zelf melden om in aanmerking te komen voor een eenmalige schenking. Buurtbewoners worden geïnformeerd over de actie door middel van folders die door de kerken worden verspreid bij zorginstellingen, scholen en buurthuizen. Ook wordt er een persbericht in de lokale kranten geplaatst.

Relevante links en documenten

https://pkn-amersfoort.nl/activiteit/vakantiegeld-delen/