Help kerken helpen in Zuidelijk Afrika

De afgelopen dagen werden grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe getroffen door orkaan Idai. De cycloon ging gepaard met zware regen en metershoge vloedgolven. Enorme verwoestingen aan huizen, wegen, bruggen en gewassen in een groot gebied zijn het gevolg. Kerkenhelpenkerken.nl start op verzoek van verschillende lokale kerken in Zuidelijk-Afrika een noodhulpactie.

Kerkenhelpenkerken.nl is het noodhulpinitiatief van Verre Naasten, Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).

Voedseltekort dreigt

In Malawi zijn sinds de eerste week van maart tenminste 56 doden geteld en 577 mensen raakten gewond. Zo’n 1 miljoen mensen (185.000 huishoudens) zijn in Malawi getroffen door de ramp. Ook in Mozambique en Zimbabwe zijn al honderden doden te betreuren. Het dodental in de drie landen is nu 350, maar dit aantal zal naar verwachting nog stijgen. De regens houden nog steeds aan. Door deze natuurramp is in het getroffen gebied de belangrijkste oogst van het jaar verwoest. Veel maïsvelden en andere gewassen zijn vernietigd. Daardoor dreigt een groot voedseltekort. Veel mensen in Zuidelijk-Afrika leven namelijk van zelfvoorzienende landbouw. Zonder noodhulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.

Steunen via lokale partners

Kerkenhelpenkerken.nl wil slachtoffers van deze ramp financieel ondersteunen. Partnerorganisaties ter
plekke kunnen met uw steun eerste hulp bieden in de vorm van voedselpakketten, dekens en nieuw
zaaizaad. Ook is hulp nodig voor het herstellen van huizen en sanitair. Met een voedselpakket ter waarde
van € 20 wordt een gezin een maand lang geholpen. Zo’n pakket bevat rijst, maïs, dekens, maar ook zaad
en mest zodat er weer nieuwe gewassen ingezaaid kunnen worden. Naar verwachting heeft het getroffen gebied zeker een halfjaar ondersteuning nodig. Help je mee?

Je kunt een gift overmaken via: Kerkenhelpenkerken.nl of naar rekeningnummer: NL31 INGB 0000 3636 00 t.n.v. Verre Naasten, onder vermelding van: ‘Noodhulp Zuidelijk-Afrika’.

Wil je een ondersteunende PowerPoint-presentatie, voor bij een collecte in jouw gemeente, dan kun je deze hier downloaden.

Noodhulpcluster

Ook het christelijke noodhulpcluster start een gezamenlijke actie. In deze actie werken Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA met elkaar samen. Hulp verloopt via lokale hulpverleners en kerken.