Financieel beheer

Het is belangrijk om een degelijke administratie te voeren voor de diaconie. Het beheren van financiën van is immers een verantwoordelijke taak. Vanzelfsprekend is een grote zorgvuldigheid noodzakelijk bij het registreren en beheren van de financiën. Verder is het waarborgen van privacy, met name op het terrein van financiële steunverlening van groot belang. En bij dit alles moet de controleerbaarheid gewaarborgd blijven.

Jaarstukken

 • Jaarrekening

  Elk jaar behoort de diaconie een duidelijk verslag te geven van de financiële situatie. In dit verslag wordt een opsomming gegeven van de inkomsten en uitgaven van het vorige jaar.

 • Begroting

  Een begroting is onderdeel van het financiële verslag. Hierin staat het plan van de diaconie voor het komende jaar: hoeveel verwacht de diaconie uit te geven en welke inkomsten staan daar tegenover. Een begroting bevat ook vaak de cijfers van het voorgaande jaar.

 • Balans

  De balans is een overzicht van de bezittingen en schulden van een diaconie. Uit de balans blijkt hoe hoog het vermogen van diaconie is door de schulden van de bezittingen af te trekken.

 • Jaarverslag

  In het jaarverslag kan de diaconie een toelichting geven bij de gepubliceerde cijfers. Dit geeft inzicht in waar de diaconie mee bezig is en verhoogt de betrokkenheid van de gemeenteleden. Daarnaast weten nieuw ingekomen gemeenteleden sneller waar ze met de diaconie aan toe zijn.

Administratie diaconie

Een handreiking voor de jaarverslaglegging vind je op de website van Steunpunt Kerkenwerk.

Er zijn verschillende programma’s op de markt die diakenen kunnen gebruiken voor het opzetten en bijhouden van de financiële administratie.

De meest simpele vorm is het gebruik van een spreadsheet. Daarnaast zijn er eenvoudige en goedkope boekhoudkundige programma’s te koop:

Voor gemeenten die hun ledenadministratie voeren met het pakket SCIPIO biedt de firma Hagru een bijpassend financieel pakket (CashflowPro) aan. Meer informatie vind je op de website van Hagru.