Hoe voer je als diaconie een goede administratie. Wat bewaar je wel en wat niet? Hoe bepaal je een verantwoorde buffergrootte?

Onderwerpen

Administratie

Archief

Kascontrole

Diaconale buffer