Dankdag collectedoelen 2019

Sri Lanka dankt

Verre Naasten

Sri Lanka kampt in hoge mate met kindermisbruik. Over kinderen die hiermee te maken hebben (gehad) en erdoor getraumatiseerd zijn ontfermt LEADS (Lanka Evangelical Alliance Development Society) zich. De kinderen krijgen therapie, liefde en nieuw perspectief! Soms komen kinderen een tijdje in een opvanghuis van LEADS wonen. De liefdevolle opvang, de resultaten die daarmee worden geboekt én de inzet om kindermisbruik bespreekbaar en aanspreekbaar te maken in de Sri Lankaanse samenleving, geven reden om te danken! Oftewel: Sri Lanka dankt! Dank je mee?

Danken en delen in overvloed

Dankdag: traditioneel een moment in het jaar om extra stil te staan bij alles wat God geeft. Vanuit wat wij hebben ontvangen, mogen we delen en zo kunnen we helpen bij het voortzetten en versterken van bestaande diaconale activiteiten ver weg of dicht(er)bij. Elk jaar worden daarom een aantal concrete doelen voorgesteld voor de dankdagcollecte.

Dankdag collecte

Dankdag is een moment om bewust en dankbaar stil te staan bij Gods zegen in ons leven. We danken voor een goede oogst, maar ook breder voor Gods zegen op het terrein van kerk, overheid, samenleving en wereld.

Dankdag is ook een moment van bezinning en bewustwording. Hoe kunnen wij met God’s zegen anderen weer tot zegen zijn?
Eén manier is via de dankdag collecte. Het Diaconaal Steunpunt geeft daarvoor jaarlijks een aantal concrete voorstellen.

Hoop voor christenen in het Midden-Oosten

Open Doors

Op de puinhopen van oorlog en vervolging bouwen christenen in het Midden-Oosten hun huizen en kerken weer op. Open Doors steunt hen daarbij met de campagne Hope for the Middle East. Onderdeel van deze campagne zijn ‘Centers of Hope’ in Syrië. Dat zijn kerken die slachtoffers van de burgeroorlog helpen om de draad van hun leven op te pakken. Het gaat om voedselpakketten en het herstel van huizen en inkomen, maar ook om traumazorg en activiteiten voor kinderen en jongeren. Met uw gift tijdens Dankdag maakt u deze en andere hulp aan de kerk in het Midden-Oosten mogelijk. Van harte aanbevolen.

Rekening

Giften kunnen worden overgemaakt op:
Open Doors
NL08 INGB 0000 007733
Ovv Hope for the Middle East 1911

Oog voor herstel

Gevangenenzorg

Vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland zijn kind aan huis in de gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland. Zij gaan op bezoek bij een gevangene, bieden een luisterend oor en morele ondersteuning. Die aandacht doet gevangenen goed en helpt om te kiezen voor een leven buiten de criminaliteit.
Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie met ruim 650 vrijwilligers die niet alleen aandacht heeft voor (ex-)gevangenen en tbs-gestelden, maar ook voor familieleden van gevangenen. Alles met het oog op hun herstel. Meer weten? Kijk op gevangenenzorg.nl

Rekening

Giften kunnen worden overgemaakt op:

NL61 ING B000 6391416
T.n.v. Gevangenenzorg
O.v.v. Dankdag collecte