Bewustmaken en delen van gaven

Als diaken help je de gemeente om bewust te geven. Het informeren van de gemeente met behulp van collectepresentaties is één van de manieren om dat te doen. De collecte is als ‘offer van de dankbaarheid’ immers het meest herkenbare moment in de eredienst om onze dankbaarheid te tonen. Daarbij gaat het om onze gaven in geld, tijd en aandacht. De collecte maakt ons bewust van onze gaven en van de mogelijkheden om deze in te zetten, tijdens maar zeker ook ook na de dienst!

Goede doelen

Gebruik de handreiking om een eigen goede-doelen-beleid te formuleren.

Links naar collectepresentaties

Er zijn diverse diaconale organisaties waarvoor collectepresentaties zijn gemaakt die tijdens de collecte (voor dat doel) kunnen worden getoond. Hieronder vind je een aantal verwijzingen naar deze collectepresentaties.

 Accolade Zorggroep: d’ Amandelboom en de Wijngaard

De Verre Naasten

Dit Koningskind collectepresentatie

Vrienden van Sprank – informatiemateriaal en collectepresentatie

 De Luisterpost – informatie en collectepresentatie

Stichting Newbornlife – informatie en collectepresentatie

Diaconaal Steunpunt