Biddag 2019 – woensdag 13 maart

Zegen doorgeven

Op biddag staan we stil bij onze afhankelijkheid van God. We worden ons bewust van Gods rijke zegen. Daarmee kunnen wij anderen weer tot zegen zijn. Bijvoorbeeld via de biddag collectedoelen. Het Diaconaal Steunpunt doet daarom jaarlijks een aantal concrete voorstellen waarbij de nadruk ligt op het starten en opbouwen van iets nieuws. Hieronder de collectedoelen voor dit jaar.