Een warm hart voor vluchtelingen

Als Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) willen we ons uitspreken over de vluchtelingenkwestie, die ons land momenteel erg bezig houdt. Als woordvoerder van de kerken geeft ds. Paul Voorberg het onderstaande statement af.

Een mens dankt zijn leven aan het warme hart van zijn moeder. In de Bijbel is het woord barmhartigheid zelfs afgeleid van baarmoeder. Een diepe wijsheid. Moeten we bij de vluchtelingenstroom daar niet naar terug? Zonder barmhartigheid leefden we niet. Is er een warmer moment dan wanneer het pasgeboren kind op de borst van de moeder wordt gelegd? Zonder barmhartigheid sterft de samenleving.

Als gewone Nederlanders kunnen we de vluchtelingenproblematiek niet overzien. Laten we dat met elkaar maar erkennen. Er zijn politieke organen die vanuit een totaalvisie hiermee aan het werk moeten. Zullen wij ons maar niet gewoon op de feiten richten?

ds. Paul Voorberg

Dr. P.L. Voorberg, Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)

De feiten zijn dat enorme stromen vluchtelingen komen of zullen komen. Ook zij danken hun bestaan aan de barmhartigheid van hun moeder. Met al hun fouten en gebreken zijn ze mensen, net als wij. Ook zij hebben liefde nodig om te leven, brood, onderdak, kleren. Niemand vlucht voor zijn plezier. Je laat heel wat achter. Als je gaat is het uit bittere noodzaak.

De vluchtelingen gaan ons geld kosten, beïnvloeden onze samenleving. Er zijn vluchtelingen met een andere kijk dan wij op geweld, op godsdienstvrijheid, vrouwen, homoseksuelen enz. Ze hebben (onze) huizen nodig en dringen mee op de banenmarkt. Dit roept angst op, verzet, irritatie. Het is een ontzaglijke taak van de overheid (en van ons allemaal) ons land te behoeden voor terroristen. Hoe kijken we daarnaast aan tegen de andere problemen die de vluchtelingenstroom met zich mee brengt?

Zonder een warm hart leefde er niemand. Wat geeft het ruimte in je leven de knop om te zetten. Als we van daaruit gaan denken verandert er iets. Daarom zijn er ook massaal veel voorbeelden van barmhartigheid. Wie zich daarop toelegt, warmt zijn eigen hart op. Dat maakt gelukkig! Daar weegt geld en welvaart nooit tegen op.

Als wij als Nederland via een eerlijke verdeling een paar procent moeten inleveren, is dat onoverkomelijk? Een (eerlijk verdeelde) inkomensachteruitgang kunnen we aan. Heeft ons land niet altijd onder ons huidige welvaartsniveau gezeten? Was Nederland toen een ongelukkig land? We gaan dat met elkaar zeker overleven. Het is hard nog langer te moeten wachten op een huis, op een baan. Tegelijk, stel je eens voor dat je zo in de moeiten leefde dat je geen andere weg meer wist dan een vlucht, waarin je alles achterlaat, met gevaar voor je eigen leven en dat van je gezin. Kunnen wij hen een ontvangst van barmhartigheid bereiden?

Het is soms veel gevraagd vluchtelingen met barmhartigheid tegemoet te treden. Vergeet overigens niet zo dat er vluchtelingen zijn die een verrijking betekenen voor onze samenleving! Als we insteken op de moeiten, ga dan eens terug naar je eigen eerste begin. Niet alle vluchtelingen zijn liefdevolle en bescheiden mensen. Zouden wij dat in hun situatie wel zijn? De positieve benadering kan zelfoverwinning vragen. Met barmhartigheid maken we zoveel mensen gelukkig. Het is ook beste wapen tegen eventuele terroristen, tegen bedreiging van de normen en waarden van onze samenleving. Als vluchtelingen die leren kennen vanuit een geest van barmhartigheid gaan ze de waarde ervan beseffen. Hoeveel vluchtelingen zijn blij verrast met de Nederlander. We mogen toch geloven in de kracht van normen en waarden als: respect voor mensen met een andere aard en religie, voor de andere sekse en vreedzaamheid? Het zijn waarden die de Schepper van de mens in de mens heeft gelegd. Zouden die hun kracht niet bewijzen als ze in de geest van deze Schepper worden overgedragen, in een geest van liefde?

Zullen we samen de kilheid in onze samenleving doen smelten? Begin bij je eigen begin. Maak een nieuw begin. Gun die ander ook het geluk van een warm hart.