Een kerk die kan – zoek de bloei van je buurt

Afgelopen zaterdag presenteerde onze CGK collega, diaconaal consulent Rudolf Setz, het boek ‘Een kerk die kan – zoek de bloei van je buurt’. Rudolf schreef het samen met Marten van der Meulen.  Het is een boek over hoe je vanuit discipelschap een nieuwe beweging in en buiten de kerk kunt maken. Geschreven vanuit de praktijk in Assen Zoekt.

Rudolf Setz en Marten van der Meulen hebben samen hun verhaal op papier gezet. Het is een boek waarin je als gewone gelovige, als kerkganger, als diaken of predikant hele concrete handvatten krijgt om je kerk-zijn om te denken. Een praktisch boek en ook helpend omdat je zoveel kunt herkennen voor je eigen situatie.

De bloei van je buurt te zoeken? Het kan. Dit boek wijst daarvoor een weg. Het is geschreven vanuit de praktijk. Met een hart gericht op God, zijn kerk en zijn wereld. Van harte aanbevolen, ook voor diakenen.

Je kunt het boek hier bestellen.

We helpen je graag om als gemeente op jullie plek geloof, hoop en liefde te delen. Laat je inspireren door de huiskamer van de wijk en andere mooie praktijkvoorbeelden op www.kerkindebuurt.nl.