DS, voor diakenen in de GKv en NGK

Vanaf 1 april wordt het Diaconaal Steunpunt, dat vanuit de GKv is opgezet, gedeeld met de NGK. Om dit moment te markeren en het gebruik van het Diaconaal Steunpunt te stimuleren was er zaterdag 31 maart een startdag georganiseerd voor NGK diaconieën in Utrecht. 

Ad de Boer - NGK startdag

Ad de Boer, voorzitter van de Landelijke Vergadering van de NGK, sprak over uitdagingen in het diaconaat. Hij constate

Derk Jan Poel liet zien wat het Diaconaal Steunpunt concreet aan ondersteuning biedt. Van website, tot helpdesk tot het ontwikkelen van toerustingscursussen, alles is gericht op het ondersteunen van diakenen op een eigentijdse en praktische manier. Daarbij gaf hij aan graag samen met de diakenen van de GKv en NGK te willen werken aan krachtig diaconaat in de lokale kerken. Zeker omdat er vandaag de dag veel op de diaconieën afkomt als gevolg van de financiële crisis en de oplopende werkloosheid. Ook wereldwijde betrokkenheid bij de allerarmsten staat onder druk. Veel diaconieën en gemeenteleden voelen zich betrokken bij de opkomende noden en reageren daarop met tal van projecten en acties. Hij stelde dat de sterkste impuls om diaconale gemeente te zijn niet komt van buiten, maar wat God ons vanuit Zijn Woord op het hart bindt over zijn zeggenschap over geld, goed en tijd. NGKstartdag1[1]God roept ons op om barmhartigheid en gerechtigheid te oefenen.

De aanwezigheid van ds. Rijn de Jonge, de voorzitter van het Deputaatschap Diaconaat van de CGK,  illustreerde de nauwe diaconale samenwerking die al jarenlang bestaat op lokaal én landelijk niveau tussen NGK, CGK en GKv.

Een deel van de bijeenkomst was in geruimd voor onderling gesprek tussen de diakenen. Een hartenwens die daaruit naar voren kwam, was een correctie op de scheve verhouding tussen de interne en externe besteding van tijd en geld. Een concrete vraag was hoe de verbinding tussen diaconaat en missionair meer vorm kan krijgen.

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.