Doelbewust diaconaal

Bij het Diaconaal Steunpunt worden regelmatig vragen gesteld zoals: “Hoe stel ik een beleidsplan op?” en “Heb je ook voorbeelden?”. Ook bij toerustings-bijeenkomsten blijkt regelmatig dat praktische informatie rondom dit onderwerp gewenst is. Dat is begrijpelijk, want diaconaat is te belangrijk om aan het toeval over te laten.

In de gloednieuwe brochure ‘Doelbewust diaconaal’ krijg je daarom een aantal praktische instrumenten aangereikt om doelgericht als diaken aan de slag te gaan in je gemeente. Allereerst door tot een diaconaal plan te komen. Daarnaast krijg je praktische handreikingen hoe je het werk goed kunt overdragen aan je opvolger. Zo werk je doelbewust diaconaal! En wat is een mooier moment om hiermee aan de slag te gaan dan de start van het nieuwe seizoen?!

inhoudsopgave

1 Het diaconaal beleidsplan: meer effectiviteit en betrokkenheid
1.1 ‘Nergens voor nodig’
1.2 De voordelen
1.3 Hoe maak je een diaconaal plan?
1.4 Onderdeel van het algemene beleidsplan
1.5 Verwerkingsvragen
2 Overdracht: het diaconale stokje doorgeven
2.1 Handboek
2.2 Inwerkbijeenkomst
2.3 Eén op één
2.4 Het werk in de wijk
2.5 ’Checklist’ handboek
3 Handboek voor diakenen

Je kunt de brochure Doelbewust diaconaal (2209 downloads) downloaden als pdf of bestellen via de webwinkel.