Waardevol en inspirerend vergaderen

Te vaak wordt gehoord dat vergaderingen saai zijn. Dit kan een onderdeel van de cultuur zijn, wat niet strookt met de werkelijkheid, maar het is ook mogelijk dat vergaderingen inderdaad niet inspirerend worden uitgevoerd. Toch zijn er mensen die wel plezier beleven aan vergaderen. Verschillen in persoonlijkheid zullen hier een rol in spelen. Het is de uitdaging om zo te vergaderen dat iedere deelnemer de vergadering als zinvol ervaart. Deze handreiking hoopt een bijdrage te leveren aan deze uitdaging.

Een groot deel van het diakenambt bestaat uit het vergaderen met de diakenen en soms ook met de kerkeraad of een commissie. Het lijkt af en toe een doel op zich te zijn. Maar als het goed is vindt de vergadering plaats tussen het eigenlijke werk door, verwijdert obstakels, inspireert en geeft richting in de uitvoering van de taken. Deze opsomming is niet volledig, maar geeft veel aanknopingspunten om een diaconievergadering waardevol en ondersteunend te laten zijn.

Concrete tips en ideeën

Op verschillende plaatsen in de literatuur en op verschillende sites op internet worden tips en ideeën over vergaderen aangeboden. Dit stimuleert het denken over vergaderen en bevordert de effectiviteit van de bijeenkomst.

De volgende thema’s komen aan bod: