Controlekamer

Vergaderen is een belangrijke activiteit om de samenhang in het diaconaat te realiseren. Zorg er dus voor dat de vergadering altijd in het teken staat van het werken aan de doelen in het beleidsplan. Dit voorkomt dat de vergadering een doel op zich wordt met als resultaat dat niemand meer weet waarom mensen bij elkaar komen en sleur ontstaat. De vergadering is er om tot activiteit te komen en is niet een doel in zichzelf; het is de controlekamer van de diaconie van waaruit gestuurd wordt.

Daarom lees je hier meer over:

Vergaderopeningen

Rolverdeling

Rapportage

Vergadertips