Goed wijkoverleg is nodig

Samenwerking tussen predikant, ouderling, diaken en miniwijkcoördinator is van groot belang om de gemeenschap handen en voeten te geven. Hulp, zorg en troost mogen geen geïsoleerde activiteiten van de afzonderlijke ambten zijn. Ambtsdragers en miniwijkcoördinatoren streven dezelfde doelen na, zij het vanuit verschillende invalshoeken. De naaste (in nood) is de gemeenschappelijke zorg van ambtsdrager en gemeente. Om dit te realiseren is goed overleg nodig:

Het is goed om regelmatig samen de (mini)wijk door te nemen;

  • Bij problemen, al dan niet van structurele aard, is het wijs om een gezamenlijk beleid en/of een bezoekregeling af te spreken;
  • Indien wenselijk licht de diaken de wijkouderling en/of de miniwijkcoördinator in en omgekeerd;
  • Geef gebed voor elkaar en voor de wijkleden een wezenlijke plek in het overleg.

Door overleg leert men elkaars werk beter kennen en kan men elkaar stimuleren en motiveren tot een dienende taak in de gemeente van Christus.