Opbouwen van het lichaam

De gemeente is het lichaam van Christus en moet steeds meer op Hem gaan lijken. Alleen dan zal de liefde voor God en voor de naaste steeds meer realiteit worden in het leven van de gemeente. Alleen dan zal ze groeien in toewijding aan God en aan elkaar, in heilig leven, in liefde en barmhartigheid, offervaardigheid, dienstbaarheid, in het zoeken van gerechtigheid en Gods Koninkrijk en het daarover getuigen,  in leven uit vergeving.

In Zijn dienst

Kort gezegd gaat het erom dat de gemeente wordt opgebouwd voor het werk in Zijn dienst, zoals Paulus dat schrijft in Efeze 4:12:

… om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

Dat opbouwen heeft ook gevolgen voor het diaconaat als essentieel aspect van het lichaam van Christus. Ook als diaken werk je dus mee aan de opbouw van de gemeente.

Als diaken de gemeente opbouwen tot het werk in Zijn dienst.

Levensstijl

Bij gemeenteopbouw gaat het allereerst over geloofsopbouw en niet om organisatie, structuur of methode. Doel van gemeenteopbouw is Jezus vinden, volgen en vertegenwoordigen. Hierin herken je de bekende 3B indeling: boven, binnen, buiten.

  • boven:  verbonden met God
  • binnen: verbonden met de gemeente
  • buiten: verbonden met Christus werk in de wereld

Onze levensstijl moet aansluiten bij wat we van Jezus hebben geleerd. Het is als een open brief die beschrijft wat we geloven. Dat gaat dus ook over dienen, delen en doen. Het is een levensstijl die ingaat tegen de heersende moraal, een stijl die radicaal is en gewaagd. En juist daarom is het ambt van diaken ingesteld, om de gemeente hierin op te bouwen, zodat ze steeds meer gaat lijken op Jezus Christus. Op deze website vind je allerlei manieren om dat te doen.

Tips voor diaconale gemeenteopbouw