Het diaconaal gesprek

Het persoonlijke gesprek is een prachtig middel om leiding te geven aan het diaconaat van de gemeente. Je kunt het gesprek gebruiken om gemeenteleden over de nieuwe koers te informeren. En om de ander concreet in te schakelen in het diaconaat van de gemeente.

Gemeenteleden zover krijgen dat ze zich willen inzetten is één. Maar om dat gelijk ook concreet te maken, is een tweede. Een praktische tip is om een ‘waaier’ met mogelijke projecten bij je te hebben. Iemand kan dan direct aangeven waar hij of zij zich voor op wil geven.

Een gesprek bestaat uit drie hoofddelen: de kop, een romp met drie subfasen en een staart. Hieronder zullen we de onderdelen kort bespreken.

 • Kop

  De kop is de opening van het gesprek. Je geeft daarin allereerst je rol als diaken aan. Ook formuleer je helder het doel van het gesprek en geef je kort de onderdelen aan van het gesprek en hoeveel tijd je verwacht dat het gaat kosten.

 • Romp

  In de romp vind het eigenlijke gesprek plaats. In de eerste stap schets je als diaken de visie op de diaconale gemeente en de betekenis daarvan voor gemeenteleden en diakenen. Vervolgens ga je hierover in gesprek. Je gesprekspartner heeft nu gelegenheid om te reageren op wat je zojuist hebt gezegd. Vraag door om de reactie voor jezelf helemaal duidelijk te krijgen. Sluit deze fase af door kort samen te vatten wat er tot nu toe is besproken.

  Nu probeer je de inzet van de ander concreet te maken. Welke bereidheid en beschikbaarheid is er? Maak dat zo concreet mogelijk, bijvoorbeeld een halve of hele zaterdag per maand. Met behulp van een ‘projectwaaier’ kun je iemand direct aan een project koppelen. Probeer eventuele bezwaren te verhelderen en weg te nemen. Mogelijk kun je samen concreet een besluit nemen. Het kan ook zijn dat de ander er nog over wil denken. Maak dan een nieuwe afspraak om er op terug te komen. Zet dat ook in je eigen agenda zodat je het niet vergeet.

 • Staart

  In de afsluiting kun je het gesprek samenvatten. Eventueel maak je afspraken voor de volgende keer. Samen kun je bidden en danken voor wat is besproken.

Thema’s voor het huisbezoek

Het is goed mogelijk om gebruik te maken van een vooraf gekozen thema. Dit helpt met de eigen voorbereiding en het kan de gemeente ook helpen in haar voorbereiding. Stuur je voorbeelden van thema’s gerust op. Deze zullen dan via de website beschikbaar worden gesteld aan andere diaconieën.

Hart voor de ander

Hart voor de ander wil je stimuleren om na te denken over de volgende vragen: ‘Is diaconaat in de samenleving moeilijk?’, ‘Wat houd je tegen?’ en ‘Wat stimuleert je?’ Het is een ontdekkingstocht die je samen met jouw groep aangaat. Laat je uitdagen om tot nieuwe inzichten te komen!

 • [Download niet gevonden]
 • [Download niet gevonden]