Als diaken is het belangrijk om zelf steeds weer inspiratie op te doen. Je taken zijn namelijk niet altijd makkelijk. En de mensen met wie je werkt ook niet. Kijk daarom steeds weer naar Jezus en leer van Hem. Hij is jouw bron en voorbeeld. Het bouwen van een diaconale gemeente is een volop geestelijke zaak is. Gebruik daarom de Bijbel vrijmoedig in je huisbezoek en maak werk van gebed.

Bidden en bijbellezen

Ook al s diaken mag de bijbel open. Download of bestel de brochure ‘bijbellezen en bidden door diakenen’.

De Bijbel open

Er zijn een aantal concrete momenten waarop je als diaken kunt Bijbel lezen en bidden.

 •  In je voorbereiding op een huisbezoek. Vraag om Gods leiding en zegen vragen voor jezelf en de ander.
 • Tijdens het bezoek – als inleiding op het gesprek of als troost achteraf.
 • Na terugkomst van het bezoek om God te danken en te vragen of Hij wil doorwerken.
 • Bid ook regelmatig voor je eigen wijkleden. Je kunt een lijst met gebedspunten bijhouden.

Bijbel lezen tijdens het huisbezoek

Bidden kan op verschillende momenten in een bezoek. Aan het begin van een huisbezoek kun je om een zegen vragen over het gesprek. Je kunt dan bidden om inzicht, wijsheid, openheid, een opbouwend gesprek, dienstbaar aan de opbouw van elkaar.

Maar bidden kan ook aan het eind van het bezoek of halverwege plaatsvinden, afhankelijk van de situatie. Tijdens of na een gesprek weet je vaak duidelijker waarvoor gebeden moet worden

Door samen uit de Bijbel te lezen ontstaat een kader voor het gesprek. Er zal worden gepraat met de Bijbel als norm!

 • Lees een kort stukje.
 • Geef in een paar zinnen weer wat voor jou de kern is.
 • Geef in een paar zinnen weer wat de relatie is met het onderwerp.
 • Sluit af met een open vraag.

Bedenk dat je dit goed kunt voorbereiden. Gebruik eventueel een spiekbriefje in je Bijbel met daarop een aantal sleutelwoorden/openings-zinnen/vragen etc.

[product id=”” sku=”biddenenbijbellezen”]

Hoe kies je een tekst?

Hoe kies je een tekst? Gebruik daarvoor het inlegvel met diaconale bijbelteksten. Hierin vind je bijbelteksten die te gebruiken zijn tijdens je bezoek als diaken.

Op de diaconievergadering

Laat Bijbel lezen en bidden een wezenlijk plek innemen op de agenda van de diaconie-vergadering.

 • Rouleer het openen van de vergadering onder de diakenen. Daarbij kan elke diaken zijn eigen meditatie verzorgen.
 • ‘Oefen’ in hardop bidden en Bijbel lezen door dit te rouleren onder de diakenen. Zo kun je ook leren van anderen.
 • Laat iemand aantekeningen maken van gebedspunten die tijdens de vergadering naar voren komen en verdeel die om aan het eind samen voor te bidden.
 • Bid je ook voor elkaar?!
 • Volg samen een jaar lang het diaconale Bijbelleesrooster. Je kunt het downloaden van de website.

Persoonlijk

Veel mensen vinden het moeilijk om regelmatig Bijbel te lezen. Het schiet er zo vaak bij in. Maar met een beetje discipline en planning kom je vaak een heel eind.

 • Moment: Het is makkelijker om elke dag een vast moment te hebben dan om elke dag weer te moeten beslissen of en wanneer je gaat lezen.
 • Methode: Zorg voor een leesrooster zodat de hele Bijbel afwisselend aan bod komt. Er zijn genoeg leesschema’s in omloop. Zo hoef je niet steeds na te denken wat je zult lezen.
 • Mediteer: Overdenk minimaal één woord, zin of vers dat je hebt gelezen en laat het op je inwerken. Zo kan het woord van God door zijn Geest je ook steeds meer veranderen.

De schijf van vijf

We kennen allemaal wel de schijf van vijf voor een gezonde levensstijl. Er is ook een variant voor een gezond gebedsleven.

Deze bestaat uit de volgende vijf onderdelen:

 1. Stil bidden.
 2. Aanbidden.
 3. Verootmoedigen.
 4. Danken.
 5. Vragen.

Op de website van Jos Douma worden deze verder uitgewerkt.