Avondmaal

Bij het avondmaal heeft de diaken van oudsher een belangrijke rol. Het avondmaal is het symbool van de gemeenschap met Christus en met elkaar. Een zichtbare rol van de diaken in het aanvullen en uitdelen van brood en wijn ligt voor de hand. Het nodigen en vooral het toezien op de tafel is een taak van de ouderling, zodat pastoraat en diaconaat een eigen karakter hebben. Ook is het mogelijk om voor langdurig zieken het avondmaal gelijktijdig bij hen thuis te vieren. Hiervan zijn inmiddels al meerdere voorbeelden. Aan de avondmaalscollecte kan speciale aandacht worden gegeven door de diaken. Niet als verplichting, maar als zichtbaar offer.