Startpunt voor de diaken

Diaconaal bewustzijn begint in de eredienst. Het diaconale hart van de gemeente wordt daar gevoed. Gods genade zet aan tot liefdedienst.

Er zijn twee valkuilen voor het diaconaat van de kerk. Diaconaat dat zich blijft richten op de eigen geloofsviering, verliest het contact met de wereld en ‘sacraliseert’. Dat is een diaconie die de weg naar de naaste buiten de kerk niet meer weet te vinden. Diaconaat dat zich te veel richt op de noden van de wereld, verliest het contact met de kerk en ‘seculariseert’. Het diaconaat gaat dan zweven, zeker als van de diaconale werkers niet meer wordt gevraagd dat ze zich door een bijbel geloof laten inspireren.

Diaconaat en eredienst. We moeten er werk van maken om beide aspecten dicht bij elkaar te houden. Daarvoor vind je hier een aantal praktische handreikingen.

Meer over:

Diaconiaat in de eredienst

Het avondmaal

De collecte

Voorbede

Ontmoeting

Meer over collecte