Profiel van een diaken

Voor het uitoefenen van zijn taak heeft een diaken bepaalde gaven en vaardigheden nodig. De beknopte profielschets hieronder kan  worden gebruikt voor voorlichting, werving, talstelling, scholing en begeleiding van diakenen.

Natuurlijk hoeft niet elke diaken alle gaven en vaardigheden te bezitten. Maar je kunt er bij de talstelling wel bewust gebruik van maken, zodat zoveel mogelijk gaven en vaardigheden aanwezig zijn in de samenstelling van de diaconie.

Profielschets

Download en lees de brochure voor een uitgebreide profielschets. Je kunt deze ook bestellen in de webwinkel.

Relevante links

Eigen profiel maakt stabiel. Vanuit je eigen profiel kun je goed samenwerken met je ouderling.

Samenwerken met de ouderling

 

Een overzicht

Bij het opstellen van de profielschets is een vierdeling toegepast:

 • de diaken die vanuit zijn ambt zelf helpt en dient in de gemeente
 • de diaken die de gemeente stimuleert om te helpen en te dienen
 • diaconaat intern: de gemeenschap stimuleren tot dienstbetoon
 • diaconaat extern: de dienende gemeente in de wereld presenteren en profileren.

Voor elk van deze vier gebieden worden hieronder de benodigde gaven, vaardigheden en kwalificaties genoemd. Veel van deze gaven en vaardigheden gelden niet alleen voor de diaken maar ook voor de ouderling. Specifieke diaconale gaven worden in het schema cursief weergegeven.

Zelf dienen

Gehoorzamen aan de roeping om te dienen

Belangrijke gaven & vaardigheden:

 • levende band met Christus
 • wijsheid en geestelijk inzicht
 • betrouwbaarheid
 • dienstbaarheid en enthousiasme
 • goede visie op woord en daad
Helpen en laten helpen

Mensen in allerlei nood helpen en laten helpen

Belangrijke gaven & vaardigheden:

 • bewogenheid
 • geduld
 • inzicht in sociale nood en hulpverlening
 • inzicht in zorgaanbod
 • inzicht in maatschappelijke problemen (werk, verslaving, huisvesting)
 • levend voorbeeld (uitstraling van Christus’ liefde)
 • oog hebben voor problemen
 • trouw en ijverig
 • vrijmoedigheid in spreken
 • kan goed luisteren en communiceren
 • dienende houding
 • organisatietalent
Diaconale gemeente stimuleren

Intern: diaconale gemeenschap stimuleren

Belangrijke gaven & vaardigheden:

 • sociale vaardigheid (luisteren, spreken, bemoedigen, stimuleren)
 • kan praktisch denken en handelen
 • kan werken met netwerken
 • werkt beleidsmatig
 • kan gemeente begeleiden en zo diaconaal leiding geven
 • kan communiceren
 • kan motiveren
 • kan voorlichten
 • kan opstarten en daarna doorgeven
 • kan doorverwijzen
 • kan samenwerken
 • kan het voorleven
 • heeft inzicht in sociale kaart
 • heeft kennis van instanties en hulporganisaties
Extern: diaconaat naar buiten

Extern: dienstbare gemeente in de wereld profileren en presenteren

Belangrijke gaven & vaardigheden:

 • heeft maatschappij kennis
 • heeft oog voor gerechtigheid
 • kan beleidsmatig denken en werken
 • heeft organiserend vermogen
 • heeft feeling voor hulpverlening
 • kan samenwerken en netwerken
 • goede visie op woord en daad