Een goede start is het halve werk.

Het is belangrijk om nieuwe diakenen in te werken zodat vanaf het begin hun energie en inzet de juiste richting opgaat. Het werk van een diaken is heel erg mooi, en het zou jammer zijn als nieuwe diakenen een eens-maar-nooit-weer ervaring krijgen. Een ervaring die met goed inwerken vaak voorkomen had kunnen worden. Maak daarom werk van inwerken en overdracht van nieuwe diakenen.

Handboek diaconie

Een handboek helpt nieuwe diakenen snel op weg.

En verder …

Ook deze informatie helpt je verder:

Yes! Ik ben diaken. (5768 downloads)

Leiding geven als diaken

Doelbewust diaconaal

In de brochure ‘Doelbewust diaconaal’ krijg je een aantal praktische instrumenten aangereikt om doelgericht als diaken aan de slag te gaan in je gemeente. Allereerst door tot een diaconaal plan te komen. Daarnaast krijg je praktische handreikingen hoe je het werk goed kunt overdragen aan je opvolger. Zo werk je doelbewust diaconaal! En wat is een mooier moment om hiermee aan de slag te gaan dan de start van het nieuwe seizoen?!

Een paar suggesties voor inwerken en overdracht

Deze suggesties kunnen je op weg helpen:

 • Het is verstandig om een inwerkavond (zie hieronder) te organiseren waar je de nieuwe diakenen goed inpraat. Bedenk van te voren welke informatie belangrijk is en wat je dus op die avond perse wilt meegeven en wat eventueel ook wel in een later stadium kan. Bedenk wel dat de nieuwe diakenen veel informatie over zich heen krijgen op zo’n avond. Inwerken is dus meer dan één avond organiseren.
 • Leer nieuwe diakenen vanaf het begin dat al het werk gedragen wordt door gebed – laat dat ook merkbaar zijn in de vergaderingen!
 • Geef duidelijk aan wat het doel is van de diaconie/diaken: een diaconale gemeente opbouwen. Daar moet de energie en het gebed dus steeds op gericht zijn.
 • Veel van de informatie zal nieuw zijn dus enige naslagwerk wat thuis gelezen kan worden is niet onbelangrijk.
 • Plan regelmatig tussentijdse evaluaties: “hoe gaat het nu, waar loop je tegen aan, heb je nog vragen, wat mis je voor kennis”, etc.
 • Geef op elke vergadering expliciet de ruimte voor vragen. Vraag nieuwe diakenen ook pro-actief waar ze tegen aan lopen. Plan deze tijd in de agenda.
 • Goede overdracht van de wijk is een belangrijk punt. Helaas is dit vaak een onder geschoven kindje. Voorkom een over-de-schutting-gooien overdracht…
 • Een handboek helpt nieuwe diakenen op weg
 • Een beleidsplan geeft zeker richting aan het diaconale werk. Een must voor elke diaconie die haar taak serieus neemt.
 • Er zijn al gemeenten die de verkiezing van de nieuwe diakenen naar voren hebben gehaald. De nieuwe diakenen worden bevestigd in januari en lopen dus van januari tot mei mee met de zittende diakenen. Een inwerktraject van enkele maanden dus! Iets voor de volgende keer?
 • Denk ook eens aan het werken met een coach.

Maak als diaconie werk van inwerken. Het komt het diaconale werk zeker ten goede!

Een inwerkavond

Het ambt van diaken is mooi werk, maar heeft soms wat last van negatieve beeldvorming. Een informatie/inwerkavond kan bijdragen aan een positiever beeld. Hieronder volgt een opzet voor zo’n bijeenkomst voor potentiële ambtsdragers en andere geïnteresseerde gemeenteleden in eigen gemeente.

Diaconaat algemeen

Punten die hier aan de orde kunnen komen zijn:

 • wat is een ambt?
 • wat is het onderscheid tussen ouderling diaken?
 • wat is diaconaat?
 • wat is het doel van de diaconie?
 • hoeveel tijd kost het diaken-zijn?
 • hoe zit jullie gemeente in elkaar?
 • hoe werkt de kerkenraad, het wijkteam, de miniwijk e.d.?
 • Welke gemeenteleden zijn belangrijk als informatiebron of contactpersoon?

Aanhaken bij het werk van de diaconie

De volgende onderdelen zijn belangrijk om te delen met de nieuwe diakenen:

– Doorspreken van het beleid(plan):

 • waar staan we
 • waar gaan we naar toe
 • wat is de focus voor de komende periode

–  Doornemen van het handboek
– Taakverdeling, afspraken en doelen vaststellen voor komende seizoen(en)

Contact met je voorganger

Deel met je opvolger:

 • Wat speelt er in de wijk
 • Wat is er gedaan
 • Wat ging goed/fout
 • Hoe om te gaan met privacy (lees hier het privacy protocol)
 • Enige tijd ‘schaduwdraaien’ kan goed zijn

Blijf zoveel mogelijk objectief en zorg dat je opvolger onbevooroordeeld aan het werk in de wijk kan beginnen.

Diaconale bezoeken

Denk aan punten zoals:

 • Hoe voer je een bezoek?
 • Wat is de frequentie?
 • Gesprekstechnieken/huisbezoekvaardigheid opfrissen (cursus in classis/KD/DS?)
 • Wat stel je aan de orde?

Leess hier meer over het huisbezoek.

Vergaderingen

Hier kun je denken aan zaken als:

 • Wat is het doel en de opbouw van de vergadering?
 • welke afspraken zijn er, bv mbt agendering onderwerpen/voorstellen e.d.?
 • Hoe om te gaan met privacy (zie privacy protocol)?

Meer over vergaderen kun je hier lezen.

Meer informatie

Wijs bijvoorbeeld op:

 • Het beleidsplan van de Diaconie
 • Handboek en draaiboek van de diaconie
 • De website www.alpha.diaconaalsteunpunt.nl
 • Bezoek samen de orientatiebijeenkomsten van het Diaconaal Steunpunt
 • Deel de nieuwsbrief van het Diaconaal Steunpunt
 • Blad Dienst
 • Relevante boeken

[product id=”” sku=”doelbewustdiaconaal”]