Over je ambt van diaken

In de kerk worden elk jaar nieuwe diakenen gekozen. Zij krijgen de speciale taak om te zorgen voor armen, zieken en eenzamen in de gemeente. Daar is de gemeente dan dus mooi vanaf. Nou, mooi niet. Want diakenen roepen de gemeenteleden op om mee te helpen. Als een diaken ‘ja’ zegt bij zijn bevestiging, dan zegt hij eigenlijk: “Ik zal zelf zorgen voor mensen die hulp en aandacht nodig hebben. Maar ik zal ook alle gemeenteleden stimuleren om dat te gaan doen.”

Yes! Ik ben diaken.

Download deze praktische brochure over wat het werk als diaken inhoud.

Kernpunten

De diaken is als dienaar van Christus gericht op het functioneren van de gemeente als (dienende) christelijke gemeenschap. Hij helpt en dient zelf in de gemeente, vooral in specifieke situaties wanneer de nood van mensen erom vraagt en wanneer mensen financieel geholpen moeten worden. Maar vooral stimuleert en motiveert hij gemeenteleden tot dienend bezig zijn binnen en buiten de gemeente. De  inhoud van het diaconale werk wordt met de volgende kernpunten goed op een rij gezet:

 • Jezus als bron

  Bron, fundament en doel van diaconaat is Christus. De liefde van Christus voor ons mogen wij zichtbaar maken door onze daden van dankbaar barmhartigheidswerk voor onze naaste binnen en buiten de gemeente.

 • Diaconale gemeente

  Diaconaat is allereerst een verantwoordelijkheid van de diaconale gemeente zelf, de gemeente behoort een diaconale gemeente te zijn met onderling dienstbetoon naar elkaar (en naar buiten).

 • Diakenen geven richting

  Diakenen mogen deze diaconale gemeente opwekken, stimuleren en voorgaan. Ze mogen zorgen voor de goede voortgang van het onderling dienstbetoon, mogen voorwaarden scheppen voor de gemeenteleden, de gemeente voorlichten en zelf voorop gaan in hulpbetoon.

 • Bezoeken

  Om die goede voortgang te bevorderen brengen diakenen diaconale bezoeken bij gemeenteleden. Onder andere op deze manier proberen ze noden en gaven in de gemeente bij elkaar te brengen. M.a.w. welke noden zijn er en welke gaven zijn er in de gemeente beschikbaar om in die nood te helpen? Diakenen mogen ook zo de gaven inzamelen en beheren en in Christus’ naam uitdelen

 • Gemeenschap bouwen

  De diakenen zijn zo ‘gemeenschapsbevorderend’ bezig. Gemeenschap die de Heilige Geest in de gemeente werkt en die aan het heilig avondmaal zichtbaar wordt.

 • Wereldwijd

  Verder mogen de diakenen de gemeente ook attenderen op en opwekken tot hulp aan de nood in de wereld. Met woord en daad de liefde van Christus zichtbaar maken in deze wereld door daden van barmhartigheid. Daadwerkelijk groeien in liefde tot allen.