Helpen bij relatieproblemen en echtscheiding

Hoe help je mensen verder rond relatieproblemen en echtscheiding? Als de scheiding een feit is, (hoe) kun je dan barmhartig kerk zijn? Kun je liefdevol zijn wanneer je ervan overtuigd bent dat een huwelijk niet bedoeld is om in een echtscheiding te eindigen?

Een voorbeeld. Zodra je bericht krijgt van een huwelijk dat op springen staat, schat je de situatie in. Automatisch heb je al een idee wie de boosdoener is, of wie het laatste zetje heeft gegeven. Naast de positieve kanten van de mensen zie je opeens ook hun mindere kanten heel scherp. Hoewel de scheiding je verrast, kun je je toch heel goed voorstellen dat het zo is gegaan. Het is toch eigenlijk hun eigen schuld. Ze waren gewaarschuwd en hebben er te weinig mee gedaan. Nu zie je wat ervan komt! Nogal logisch dat ze nu in de problemen zitten. Nu kunnen ze de hulp ongetwijfeld wel goed gebruiken.

Gaat de kerk met het huwelijk de boot in?

Gaat de kerk met het huwelijk de boot in?!

Download of bestel de brochure ‘gaat de kerk met het huwelijk de boot in?’ De brochure biedt allereerst achtergrond informatie. Daarnaast vind je er praktische handreikingen rondom relatieproblemen en echtscheiding.

Ook relevant

Gaat de kerk met het huwelijk de boot in? (1564 downloads)
Als christenen uit elkaar gaan (703 downloads)

informatieloket Als wegen scheiden

Als een huwelijk definitief voorbij is, valt er veel te regelen, voor de betrokken echtgenoten én voor eventuele kinderen. Op www.alswegenscheiden.nl vind je meer informatie over uiteenlopende thema’s, van persoonlijke emoties en financiële aspecten tot juridische stappen.

Vooroordeel

Een vooroordeel is heel menselijk. Belangrijk is dan natuurlijk wel dat je over de juiste informatie beschikt. Dat lukt rond een scheiding maar zelden. Was je ervan op de hoogte dat die vriendelijke man thuis losse handjes had? Zij kon er uiteindelijk niet meer tegen. Wist je dat die attente en voorkomende vrouw thuis flink kon kleineren? Niets wat haar man deed was goed! Wist je dat het welvarende leven dat ze leidden werd betaald door een dominante carrièrezucht?

De gemeente een thuis

Na een echtscheiding hebben mensen vooral behoefte aan steun en veiligheid. Liefst van mensen die dicht bij hen staan. Zich iedere keer weer te moeten verantwoorden maakt mensen schuw, waardoor het begrijpelijk is dat mensen zich terugtrekken. Het is echter de uitdaging om mensen zo snel  mogelijk weer te betrekken bij de processen in de gemeente. Extra aandacht is hiervoor juist wel nodig. Geen priemende blikken, maar een hand op de schouder, ‘leuk dat je er bent’, ‘je bent en blijft een van ons’. Een gemeente die aanvoelt als een thuis. Dit betekent dat de gemeente als geheel mag meeleven, maar ook ieder afzonderlijk vanuit de eigen gaven en positie.

Wat kan de gemeente betekenen?

Wat de gemeente kan betekenen voor gemeenteleden rond een scheiding hangt sterk af van de mate waarin de gemeente als een thuis ervaren wordt. Denk je eens in dat je eigen kind in een echtscheiding raakt. Of een broer of zus. Die laat je toch niet in de kou staan, hoe de situatie of hun rol ook is? Reken maar dat je dan genuanceerd gaat kijken en bereid bent tot steun en hulp. Hoe is het dan bij je broer of zus in de Here?

Risicogroep

Alleenstaande ouders met kinderen behoren tot de groep mensen die verhoudingsgewijs het meest financieel kwetsbaar zijn. Vraag je als diaken regelmatig af wie er in je wijk en gemeente tot deze kwetsbare groep behoren. Houdt vervolgens de vinger aan de pols.

Aandachtspunten rond relatieproblemen en echtscheiding

Verlies

Verlies

 • Verlies van vertrouwde woonomgeving, vaak een kleinere woning.
 • Verlies van substantieel deel inkomen.
 • Rouwproces over verlies van huwelijk. Gefaald. Mogelijk opvatting een mislukkeling te zijn.
 • Schuld. Vrouwen nemen gauw het schuldgevoel en de schaamte op zich. Nogal eens legt de man zijn eigen fouten bij de vrouw neer. Ter voorkoming van aantasting van zijn ego.
Belastbaarheid

Belastbaarheid

De verzorgende, alleenstaande ouder moet alles alleen doen. Heb inzicht in haar belasting / belastbaarheid t.a.v. combinatie zorg voor gezin, huishouding, werk, financieel beheer en administratie, kerkelijke / sociale / familiaire verplichtingen (‘sandwichgeneratie’).

Isolement

Isolement

 • Door alleenstaand ouderschap ontstaat kans op isolement (bij jonge kinderen). Altijd oppas nodig.  Blijf kerkelijke betrokkenheid stimuleren door bijv. ook inschakelen van de Luisterpost en uitzendingen van diensten via internet.
 • Een alleenstaande ouder met jonge kinderen kan ’s middag de kerkdiensten niet bezoeken. Mogelijk crèche bij de kerk of structureel oppas op de zondagmiddag regelen.
 • Heb kennis van het opbouwen en onderhouden van een netwerk. van familie, vrienden en gemeenteleden voor hulp en ondersteuning.  Zowel op korte en lange termijn.  De ambtsdrager kan dit niet in z’n eentje. Wel is het goed dat hij er oog voor heeft, en in geval (professionele) hulp nodig, dit inschakelt.
Financiën

Financiën

 • Wat is het beleid van financiële hulp door de diaconie: één beleid of ga je het per geval bekijken?
 • Steun van de diaconie is nadrukkelijk niet bedoeld om in te zetten als tuchtmaatregel. Daar hebben we andere wegen voor afgesproken. Ook wanneer iemand onder censuur staat, is hij nog steeds lid van de gemeente. De gemeente, de diaconie, draagt dus ook nog steeds verantwoordelijkheid voor de zorg van deze broeder of zuster. In de kerk ‘doen’ we niet aan ‘eigen schuld, dikke bult’…
 • Zorg voor kennis van de sociale kaart van je woonplaats. Kennis van regelingen voor minima: gemeente, Belastingdienst, etc.
 • Zorg voor mogelijkheid van vakantie. Bij minima: Stichting Zo’n vakantie inschakelen, vakantiehuisje / caravan van gemeenteleden aanbieden.
Gemeente

Wat kan de gemeente betekenen rond een scheiding?

 • Ken de gevolgen van echtscheiding en de emoties daarbij.
 • Luister onbevangen naar het verhaal van de ander.
 • Troost in het verdriet.
 • Wijs op Gods liefde om opnieuw uit te delen van ontvangen liefde.
 • Stimuleer professionele begeleiding op christelijke identiteit (Eleos, SGJ, De Driehoek).
 • Help liefdevol.
 • Vergeet de kinderen niet.
 • Denk mee over de consequenties: materieel, financieel, zorg en vooral emotioneel.
 • Zorg waar nodig voor liefdevolle opvang en begeleiding van kinderen.
 • Bied praktische hulp rond de vele regelzaken: documenten, verhuizing, inboedelscheiding, alimentatie et cetera.

Bijlagen

Pastoraat en diaconaat dienen bij relatieproblemen en echtscheiding goed samen te werken en aanvullend te zijn. Om mensen te behouden voor de kerk, maar bovenal voor Christus. Daarnaast is het belangrijk dat ambtsdragers aandacht hebben voor de preventieve kant, het versterken van huwelijksrelaties; zorgen voor relatie‑apk. Zie hiervoor de brochure ‘gaat de kerk met het huwelijk de boot in’.