Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt integreren

Per 1 april 2019 zijn het Diaconaal Steunpunt en het Missionair Steunpunt geïntegreerd tot één informatie- en inspiratieplatform. Het nieuwe platform is gericht op de ondersteuning van NGK en GKV kerken en kerkleden op het terrein van ‘integral mission’. Dit nieuwe werkveld zal plaatselijke kerken stimuleren en ondersteunen om actief te zijn op het gebied van diaconaal-missionaire processen en projecten.

Het Deputaatschap Diaconale Zaken (DDZ) en het bestuur van Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT)  hebben gezamenlijk tot deze stap besloten. Het Diaconaal Steunpunt blijft gewoon beschikbaar voor diakenen van de NGK en GKv. In die zin verandert er voor hen niets. Het Missionair Steunpunt blijft gewoon beschikbaar voor evangelisatiecommissies, kerkplanting en zendingsorganisaties. Waar het gaat om ondersteuning op het terrein van kerk zijn in de buurt, verbreedt het ondersteuningsaanbod zich vanuit de integral mission gedachte en waar het logisch is zal aanbod worden ondergebracht in het samenwerkingsplatform.

Twee kanten van een munt

Deze stap sluit aan bij diverse recente ontwikkelingen. Bij beide organisaties groeide de overtuiging dat evangelisatie en diaconaat twee kanten zijn van dezelfde munt: geloof, hoop en liefde delen met andere mensen. Door het delen van het evangelie in woorden en daden zullen de mensen in onze omgeving mogelijk iets opmerken van de liefde van Christus. Het evangelie, sociale betrokkenheid, kerk en buurt staan niet los van elkaar. Dat is wat ‘integral mission’ in houdt. Het is een manier van geloven, leven en kerk-zijn. Het is het samengaan van het diaconale en het missionaire werk dat we als beelddragers van God en als zout van de wereld mogen doen.

Kerk in de buurt

De besturen van NGT en DDZ nemen hierin het voortouw door op dit terrein één platform voor informatie, inspiratie en ondersteuning te bieden aan kerken. In de afgelopen jaren heeft het Deputaatschap Diaconale Zaken al de beweging gemaakt naar de ondersteuning van de diaconaal-missionaire gemeente. De uitbreiding naar het ‘integral mission’ werkveld en het project ‘Kerk in de buurt’ zijn een logische gevolg van de samenwerking tussen de GKV en NGK vanuit een gedeelde visie en verlangen.

Het ‘integral mission’ werkveld werkt samen met een breed netwerk van organisaties en kerken, bijvoorbeeld in het project ‘Kerk in de buurt’. In dit project sporen we succesvolle initiatieven op die zich lokaal al hebben bewezen én de belofte in zich dragen ook in andere plaatsen succesvol te kunnen worden. Daarbij helpen we plaatselijke gemeenten op weg bij het ontplooien van deze initiatieven. Inmiddels zijn de eerste initiatieven beschikbaar via www.kerkindebuurt.nl.