Collegedag Part of the Story met Chris Wright

Hoe is Gods missie onderdeel van het dagelijks leven? En waarom is dat van belang voor onze identiteit, ons wereldbeeld en onze missie? Welke rol hebben we als christenen in de verschillende sectoren in de samenleving?

Wil je je in deze vragen verdiepen? Kom dan op 31 oktober naar de collegedag Part of the Story. Je wordt geprikkeld in je denken en gaat met vakgenoten in gesprek over de rol van christenen in de samenleving.

Goed nieuws voor heel het leven

Chris Wright neemt ons mee in het grote verhaal van de Bijbel. Hij verbindt dat met onze rol in de missie van God. Het hele evangelie staat centraal en is goed nieuws voor álle aspecten van het leven. Maar hoe zit het dan met de redding van mensen? Als God ons wil inzetten in Zijn missie, in hoeverre is God dan van ons afhankelijk? En beweegt God met ons mee of andersom? De lezingen zullen een verdere verdieping zijn op de eerdere boeken die hij schreef.

De collegedag is een initiatief van Tear en komt tot stand in samenwerking met New Wine NLDiaconaal SteunpuntMissionair SteunpuntBaptistenseminariumEvangelisch College en Micha Nederland.

Chris Wright

Christopher J.H. Wright (1947) is anglicaans oudtestamenticus. Hij is auteur van toonaangevende boeken als The mission of God en The Mission of God’s people (De Bijbelse missie – Gods opdracht voor Zijn kinderen). Verder is hij voorzitter van de theologie werkgroep van Laussee en sinds 2011 internationaal directeur van Langham Partnership International. Zijn bijdrage aan de Capetown commitment en zijn boek ‘The Mission of God’s people’ vormen bouwstenen in het denken over en de invulling van missie.

Programma

Lezing 1  –  The Great Story: Retrieving the Bible’s Whole Story as the Foundation for Hope and Mission
Lezing 2  –  The Great Commission: Integrating all Dimensions of Mission around the Centrality of the Biblical Gospel

Lunch en wandeling door Amsterdam Noord

Lezing 3  –  Questions, answers and discussion.
Lezing 4  –  Saints in the Marketplace: Thinking Biblically about Christian Vocation and Mission in the Public Arena

De collegedag is bedoeld voor predikanten, pioniers, diakenen, kerkleiders en studenten die de krachtige boodschap van het evangelie als goed nieuws voor alle aspecten van leven willen (her)ontdekken en verdiepen.

Praktische informatie

Datum en tijd: 31 oktober, van 9:00- 17:00 uur
Locatie: Hoop voor Noord,  Rode Kruisstraat 20, Amsterdam
Kosten: € 37,50 per persoon, studentenprijs: € 17,50
Aanmelden via het aanmeldformulier.
De lezingen zijn in het Engels.

Waarom zijn Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt partners van een collegedag over missie?

Gods missie brengt herstel van alle gebroken relaties. Herstel van relaties tussen God en mensen, tussen mensen onderling en tussen mensen en de natuur. Het Diaconaal Steunpunt en het Missionair Steunpunt zijn er daarom van overtuigd dat evangelisatie en diaconaat twee kanten zijn van dezelfde munt: geloof, hoop en liefde delen met andere mensen. Wanneer Chris het heeft over ‘de gehele wereld en het gehele evangelie’ dan leert dit ons opnieuw te kijken naar hoe Gods missie in onze steden en buurten zichtbaar wordt. Door het delen van het evangelie in woorden en daden zullen de mensen in onze omgeving mogelijk iets opmerken van de liefde van Christus. Het evangelie, sociale betrokkenheid, kerk en buurt staan niet los van elkaar.