Betrokkenheid troef

Onder de titel ‘Betrokkenheid troef’ organiseert het Knooppunt Kerken en Armoede op vrijdagmiddag 22 januari 2016 een bijeenkomst waarop inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland centraal staan. Deze bijeenkomst markeert ook de start van dit interkerkelijke Knooppunt. In dit samenwerkingsverband bundelen diverse kerken de krachten in een nieuwe landelijk ondersteuning van de vele plaatselijke kerkelijke activiteiten tegen armoede in Nederland.

logo-knooppunt-kerken-en-armoedeTijdens deze middag zullen Herman Noordegraaf en Erik Borgman kort maar krachtig neerzetten hoe zij de betekenis zien van de kerkelijke inzet tegen armoede in Nederland. Zeventig voorbeelden van plaatselijk werk zijn beschreven in de bundel ‘Betrokkenheid troef’. Het eerste exemplaar van dit boek wordt overhandigd aan twee lokale bestuurders. Vrijwilligers vanuit een drietal voorbeelden uit deze bundel vertellen vervolgens hun verhaal. Een paneldiscussie met mensen uit het landelijke en plaatselijke diaconaat sluit de bijeenkomst af. De middag wordt van een luchtige noot voorzien.

Deelname is gratis. De bijeenkomst vindt plaats in de Opstandingskerk in Houten Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 17 januari 2016 via www.knooppuntkerkenenarmoede.nl.

Programma

13.30 – 14.00 uur: Inloop met thee en koffie
14.00 – 14.10 uur: Welkom door dagvoorzitter Vincenza la Porta
14.10 – 14.20 uur: Presentatie van het Knooppunt Kerken en Armoede
14.20 – 15.00 uur: Inleidingen door Herman Noordegraaf en Erik Borgman
15.00 – 15.10 uur: Presentatie bundel ‘Betrokkenheid troef’
15.10 – 15.20 uur: Intermezzo
15.20 – 15.40 uur: Drie inspirerende diaconale initiatieven presenteren zich
15.40 – 16.10 uur: Paneldiscussie met Ine Voorham, Jan Wolsheimer, Dicky Nieuwenhuis en Samuel Lee
16.10 – 16.20 uur: Intermezzo
16.20 – 16.30 uur: Afsluiting
16.30 – 17.00 uur: Napraten en netwerken onder het genot van een hapje en een drankje

Deelnemende kerken

De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde Kerken en Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn deelnemer in het knooppunt, samen met de Raad van Kerken in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad namens de Rooms-Katholieke Kerk, MissieNederland en het Leger des Heils.